Đóa xuân dâng Mẹ- Tác giả: Jos Nhật Quang

Lan Mary

 

ĐOÁ XUÂN DÂNG MẸ 

Đoá Xuân dâng Mẹ thơm ngần
 Làn hương kinh ngát tựa vần thơ say 
Hoa lòng kính tiến ngất ngây 
Ngạt ngào Mẹ diễm phúc thay giữa đời 

Ma ri a! Mẹ Chúa trời 
Mùa Xuân vĩnh cửu rạng ngời tin yêu 
Cậy trông giữa chốn cô liêu 
Trập trùng bóng tối liêu xiêu lữ hành 

Dương gian thoả khúc Xuân xanh 
Hồng ân Lộc Thánh nở nhành hoa thiêng 
Maria! Mẹ dịu hiền 
Toả mùa Xuân thắm bình yên đất trời. 

Jos Nhật Quang