Thần Khúc suy tôn- Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary

 

THẦN - KHÚC
SUY - TÔN

“Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng
ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các
việc của người ấy đã được thực hiện
trong Thiên Chúa” (Ga 3, 21)

Vàng óng
tiếng trời
đan quyện
diệu âm
Bổng lộng không trung ngàn mây gió hát
Dịu dặt trong ngần bát ngát tầng không
Suy tôn Chúa Trời mênh mông Thiên thượng.
Cao dâng
niềm tin
hướng dương
khí vượng
Bật tiếng tâm hồn lĩnh xướng huyền không
Xôn xao xôn xao nắng toả tơ hồng
Ca khen Thiên Chúa thinh không vọng tiếng.
Diệu khúc
con tim
thể hiện
lòng hiền
Hiệp hoà ân thương miền thiêng dấu ái
Trầm khúc biển xô mềm mại bờ cát
Thượng Đế tay ôm trần gian khởi phát.
Thác vỡ
linh hồn
xốn xang
thần nhạc
Bạch lạp mây trời thắp nụ nắng khơi
Hồn soi tâm tỏ chơi vơi Thiên Ý
Thiên Ý tình yêu thiện mỹ niệm suy.
Tâm thơ
cúi nhịp
chầu quỳ
ân tứ
Thanh thoả hoà chan tràn ứ mắt chiêm
Thánh Thư bút dâng chăm chuyên tình mến
Thờ Chúa trong lòng thắp nến anh em.
Dã Tràng Cát
Sài Gòn Chúa nhật thứ Tư Mùa chay
14/3/2021.