Thống hối và trở về- Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary

 


Muôn Lạy Chúa toàn năng khôn ví,
Là Ba Ngôi hiển trị thiên tòa,
Phúc lành tuôn đổ mưa sa,
Cho Mùa Chay tịnh là mùa hồng ân.

Mỗi ngày mới đẹp bình minh,
Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào,
Hồn mang vết tội thương đau,
Tịnh trai chữa hết u sầu đắng cay (*)

Xưa thành Ninivê,
Được Giona tiên tri,
Báo Chúa sẽ giáng phạt,
Phải hối cải ngay đi.

Vua vâng nghe lời khuyên,
Ban lệnh khắp mọi miền,
Dân đáp lời thống hối,
Nên Chúa cho bình yên.

Tông đồ cả Phêrô,
Theo bên Chúa từng giờ,
Chợt tỉnh nghe gà gáy,
Ăn năn mắt lệ mờ.

Thánh Phaolô môn đồ,
Trên đường Đamascô,
Ngã ngựa nghe Chúa gọi,
Chỗi dậy không chần chờ.

Noi gương Mai-đệ-Liên, (#)
Tháng ngày nặng triền miên,
Gieo mình trong tội lỗi,
Theo Chúa hết ưu phiền.

Thánh Augustinô,
Lạc lối không bến bờ,
Mải mê trong danh vọng,
Chúa khiến tỉnh giấc mơ.

Người thu thuế Giakêu,
Biết mình phận thấp hèn,
Luôn khát khao mong đợi,
Đón rước Chúa ngày đêm.

Như đứa con hoang đàng,
Của cải đã tiêu tan,
Nhưng thực tâm chỗi dậy,
Chúa đón nhận hân hoan.

Con đang sống mỗi ngày,
Thân tội lỗi tràn đầy,
Mang tâm hồn nhơ nhớp,
Sao đón Chúa vào đây !

Xin cho con từng giây,
Đón nhận được hồng ân,
Biết ăn năn thống hối,
Lòng yêu Chúa đắm say

Xin Chúa kéo con lên,
Như Ngài hứa năm xưa,
Khi chết trên Thập giá,
Ban đời sống vững bền.

Con đang trong Mùa Chay,
Dù tội lỗi tràn đầy,
Con quyết tâm cải hối,
Xin Chúa nhận con đây !

Mời tải về: tại đây