Xin đừng sáng lễ chiều kinh-Thơ Ả Giang Hồ

VTCG
XIN ĐỪNG

Xin đừng sáng lễ, chiều kinh
Mà ra phố chợ lại khinh khi người

Xin đừng lần chuỗi mân côi
Mà vờ không thấy cảnh đời bi ai

Xin đừng nguyện ngắm hôm mai
Mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa

Xin đừng hát khúc tình ca
Mà lòng vô cảm như là đá trơ

Xin đừng dệt nhạc làm thơ
Mà che mắt thánh, hững hờ người dưng

Xin đừng làm bộ rưng rưng
Mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi

Xin đừng giả dạng từ bi
Mà vun kho báu, nghĩa nghì trên môi

Xin đừng thờ phượng Chúa Trời
Mà không yêu nổi loài người Chúa yêu

Lòng ơi dối trá đã nhiều
Thì thôi, dừng lại, mà yêu thật thà

Yêu như Chúa đã yêu ta
Hết tình dâng hiến mới là Đạo Yêu

Ả Giang Hồ