[Giới thiệu sách] Đức Giêsu-ý nghĩa cuộc đời- Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist

Lan Mary

 

TÁC PHẨM ĐỨC GIÊSU - Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI 

Chúng ta cùng nghe Đức Phanxicô, vị Cha Chung của Giáo Hội, nhận định sâu sắc về con người thời đại: “Trong thế giới ngày nay có rất nhiều dấu chỉ, thường được tỏ lộ gián tiếp hay tiêu cực về sự khao khát Thiên Chúa, về ý nghĩa tối hậu của cuộc đời”. Mà dấu chỉ rõ ràng dễ thấy nhất là việc con người hủy diệt chính sự sống của mình vì không tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống.

Tác giả EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
Nguồn:conggiaovietnam.net