Mùa Thương- Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary

 

MÙA THƯƠNG

 "Mùa Thương" về, nhớ quê cha! 
Nhớ hoa xoan tím bên nhà tỏa hương 
Mắt trông về tháp thánh đường 
Lắng nghe cung ngắm sầu thương những chiều. 

Sương giăng con ngõ liêu xiêu 
Cho màu hoa tím thêm nhiều nhớ nhung
 Trên đầu làn gió khẽ rung 
Nhẹ rơi từng cánh thủy chung lối về. 

31/03/2022 Suối Ngàn