Hành hương kính viếng Đức Mẹ - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Cuối Tháng Hoa gần hè là mùa du lịch. Con cháu nghỉ học dài ngày, nên gia đình thường tổ chức những chuyến du lịch chung, đi thăm thắng cảnh, di tích lịch sử hay thánh tích tôn giáo nổi tiếng thế giới. Xin giới thiệu cùng Quí Vị tổng quát một số địa điểm hành hương Kính Đức Mẹ. NGUỒN:

HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG ĐỨC MẸ


Cuối Tháng Hoa gần hè là mùa du lịch. Con cháu nghỉ học dài ngày, nên gia đình thường tổ chức những chuyến du lịch chung, đi thăm thắng cảnh, di tích lịch sử hay thánh tích tôn giáo nổi tiếng thế giới. Xin giới thiệu cùng Quí Vị tổng quát một số địa điểm hành hương Kính Đức Mẹ.