Hoa cỏ có vô cảm - Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary
Là thụ tạo Lá hoa cây cỏ Luôn sinh sôi phận nhỏ chính mình Lặng thinh giữa cõi nhân sinh Mà giàu ngôn ngữ trung trinh ánh nhìn Đón sương hạt lá giữ gìn Thân mềm tan chảy bụi phiền rửa trôi NGUỒN:

Là thụ tạo
Lá hoa cây cỏ
Luôn sinh sôi phận nhỏ chính mình
Lặng thinh giữa cõi nhân sinh
Mà giàu ngôn ngữ trung trinh ánh nhìn
Đón sương hạt lá giữ gìn
Thân mềm tan chảy bụi phiền rửa trôi

Là thụ tạo
Lá hoa cỏ mang hương sắc nẩy chồi
Gắn trời đất vòng tụ nghĩa giao bôi
Hỏi thiện nhân cánh hoa trôi ngày tháng
Nước nói gì lúc chuyên chở lòng tôi!

Là thụ tạo
Được sinh tồn trong Điện Trường Thiên Chúa
Đấng an bài từng sợi tóc chúng sinh
Cây khô lúc chết tự tình
Hỏi thiên thần đó trao mình cho ai!

Đấng Tạo Dựng
Ngày sáng thế đã hà hơi sự sống
Ban muôn loài một tâm động an nhiên
Hỏi coi ong bướm khắp miền
Sao say cuộc sống chẳng phiền luỵ ai!

Nhân gian ơi
Chính thân tôi hỡi
Hỏi hồn mình đến lúc nào thôi vô cảm
Để cánh hoa thoát ảm đạm sóng lòng!

Dã Tràng Cát
Mùa Phục Sinh 2019, suy niệm Lòng Thương Xót Chúa đang kiên nhẫn đổ xuống trên loài người.