Tiếng thì thầm - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Tiếng lửa hồng đêm đêm nhắc nhở cùng sáp ong tỏa sáng nguyện cầu tiếng thì thầm đáp trả ân sâu giữa địa cầu cất lên nhỏ bé. NGUỒN:

Nếu thinh lặng giữa rừng suối mát
Bạn sẽ nghe tiếng gió rì rào
Tiếng chim rừng trên những vòm cao
Cùng tiếng thu lá khô xào xạc.

Tiếng bước chân đàn nai ngơ ngác
Đang ngắm mình bên suối nước trong
Từng cánh hoa theo nước xuôi dòng
Thích thú đùa tiếng reo khúc khích.

Lắng nghe cùng canh khuya tĩnh mịch
Tiếng côn trùng tấu khúc hoan ca
Tiếng cựa mình cây cối trổ hoa
Tiếng nứt mầm mùa đang gieo hạt.

Tiếng vi vu trên đồng bát ngát
Cùng mây trời đang lững lờ trôi
Tiếng lòng mình trải đến muôn nơi
Gọi quê nhà biết bao thương nhớ.

Tiếng lửa hồng đêm đêm nhắc nhở
Cùng sáp ong tỏa sáng nguyện cầu
Tiếng thì thầm đáp trả ân sâu
Giữa địa cầu cất lên nhỏ bé.

Suối Ngàn, 17/05/2022