Đường con đi - Tác giả: Song Lam

Lan Mary
Con vẫn biết đường Chúa đi ngày ấy Đến bây giờ đường ấy Chúa vẫn đi Đường tình yêu chẳng bao giờ phân li Chúa đã đến đưa con vào cõi sống NGUỒN:


Con vẫn biết đường Chúa đi ngày ấy
Đến bây giờ đường ấy Chúa vẫn đi
Đường tình yêu chẳng bao giờ phân li
Chúa đã đến đưa con vào cõi sống

Con vẫn biết đường Chúa đường hy vọng
Đường dẫn con đi về cùng với Cha
Ngài yêu thương luôn mời gọi thiết tha
Này con hỡi hãy cùng Cha tiến bước

Con vẫn biết Ngài dẫn con phía trước
Con ngu ngơ để lạc bước Ngài ơi
Vì trần gian nhiều lối rẽ quanh đời
Mời mọc rủ rê vui chơi ca hát

Đường thênh thang nhiều cây xanh bóng mát
Con thích được đi mãi chẳng rời xa
Dẫu con biết không phải lối về nhà
Con vẫn thích ngắm hoa thơm cỏ lạ

Con đi mãi đôi chân trần quỵ ngã
Chợt nhận thấy cuối đường không lối ra
Con đớn đau muốn được trở về nhà
Cha yêu ơi... nơi xa xin hãy đợi

Dù đời con ra đi bao lầm lỗi
Nay trở về xin Cha thương thứ tha
Đưa con về Đường tình yêu của Cha
Để con được về ngôi nhà vĩnh cửu

Song Lam, 17/05/2014