Phép lạ từng giây - Tác giả: Hoàng Tâm

Lan Mary
Trái tim tôi sống bởi nhờ hơi thở Vẫn hằng ngày, với ơn lạ từng giây. Có phải Ngài, là Thiên Chúa tôi đây Thở giùm tôi, để hồn này sống với. NGUỒN:

PHÉP LẠ TỪNG GIÂY


Trái tim tôi sống bởi nhờ hơi thở
Vẫn hằng ngày, với ơn lạ từng giây.
Có phải Ngài, là Thiên Chúa tôi đây
Thở giùm tôi, để hồn này sống với.

Đã thấy chưa cứ từng ngày mong mỏi
Thị kiến nào mới gọi là linh thiêng!
Thuở dựng con người, Chúa đã truyền hơi thở
Nợ Ngài rồi! Phép lạ đó hay chăng?!

Tôi tín thác một Thiên Chúa toàn năng
Này, năng lượng cội nguồn sinh lực mới.
Có thấy không, sao từng ngày ngóng đợi
Phép lạ nào sẽ tới, hỡi tôi ơi!...

Tôi vô ơn! Không nhớ phước ơn Trời
Bởi Ngôi Lời, chẳng tự dưng mà đến.
Chúa Chiên Lành chính cội tình thương mến
Phép lạ Ngài đến cải thiện nhân sinh.

Ôi! Thiên Chúa, từng giây phút nhật trình
Vẫn âm thầm ban Thánh Linh trợ giúp.
Kiếp phù sinh, cõi tạm, đời tan hợp
Chúa liệu toan, Chúa hành hiệp từng giây.

Đức tin tôi sao thấy phép lạ Ngài
Đừng trách chi khi không nhận ra Chúa.
Chỉ đức tin, ai tỏ tường phép lạ
Chúa thét gào yêu tôi thế, thấy đâu!

Ôi! Tim đá, nảy trong hạt bụi sầu
Không Thánh Thể thì làm sao thấu hiểu.
Bánh chấm Rượu... Giu-đa nào chấm máu!
Mấy ngàn năm cho tôi thấu tình Ngài!

Và hôm nay trong gấm lụa còn say
Còn khôn dại, còn hơn hay đấu đá.
Chẳng hiệp hành gẫm suy quyền năng Chúa
Vẫn hằng ngày ban ơn lạ từng giây

Bụi tôi ơi! Mau đổi mới tim gầy
Diện kiến Ngài trong mọi ngày dâng lễ.
Thánh Tâm Cha mong mỏi từng thế hệ
Thở trong Ngài bằng hơi thở "Một Cây"

27/05/2022 - Hoàng Tâm - mpHT