Thư gửi Mẹ La Vang - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Là suối ơn ban ngời phép lạ Là nguồn châu báu rất thiêng liêng Mẹ ơi, con sẽ rưng rưng khóc Mắt lệ nhoà đi trong bóng đêm NGUỒN:

Ngoài nớ, trời mưa hay nắng, nhỉ
Mẹ, chừ sương gió có đằm vai
Khi không, con nhớ mùa Thu quá
Đường đất về La Vang dặm dài

Người ở, người đi chưa kịp nói
Lòng buồn, ra ngõ, nhớ nhung ai
Phương Nam vừa đón cơn mưa trễ
Như đẫm lời kinh những sớm mai

Hỏi chuyến tàu đi, đi vội vã
Dừng ga Đồng Hới hay Đông Hà
Hình như ngoài nớ đang khô hạn
Cái nóng nung người, cháy thịt da

Mẹ nhớ để dành con một chỗ
Gần bên bàn thánh ngát hương hoa
Vài ba hôm nữa, con ra tới
May túi ba gang để đựng quà

Là suối ơn ban ngời phép lạ
Là nguồn châu báu rất thiêng liêng
Mẹ ơi, con sẽ rưng rưng khóc
Mắt lệ nhoà đi trong bóng đêm

Những muốn mình li ti, bé bỏng
Nằm ngoan trong lòng Mẹ vô biên
Từng đêm, rồi lại từng đêm nữa
Mẹ dỗ dành con giấc ngủ yên

Khuya lắc khuya lơ, choàng tỉnh dậy
Con quỳ đăm đắm, ngước trông lên.

Lê Đình Bảng