Hát trên đỉnh trường sơn - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Lạy các thánh ngự trên trời, cõi phúc Mỗi giọt máu đào là một ơn ban Yêu cuộc sống này ở bến trần gian Cây có gốc, mới trổ ngành, xanh ngọn NGUỒN:

Kính dâng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ta đứng hát trên đỉnh trời cao ngất
Trường Sơn ơi, bát ngát mấy trùng khơi
Cả đại ngàn nhuộm thắm máu đang tươi
Và sông suối vỗ tay reo tở mở

Hội trùng dương bốn bề nghe sóng vỗ
Lớp lớp người đi nườm nượp bóng cờ
Em nhớ về thăm dấu tích xửa xưa
Nơi gươm giáo đã rèn nên liềm hái

Từ cội rễ làng quê ta, ruộng rẫy
Bát cơm chan nước mắt mẹ gánh gồng
Vẫn cái cò lặn lội dọc bờ sông
Cha cày ải trên đồng sâu, đồng trũng

Em hái đầy thuyền hoa sen, hoa súng
Chở hết thiêng liêng, dâng trước bàn thờ
Để đức tin mình thành nhạc, thành thơ
Và lòng đạo đã rực vàng, thơm thảo

Mấy trăm năm mình ở vùng tâm bão
Mỗi bước ra khơi, chân cứng, đá mềm
Những mơ hoài, được trong ấm, ngoài êm
Cây thánh giá nở man vàn nhân đức

Lạy các thánh ngự trên trời, cõi phúc
Mỗi giọt máu đào là một ơn ban
Yêu cuộc sống này ở bến trần gian
Cây có gốc, mới trổ ngành, xanh ngọn

Để rẽ sóng căng buồm, ra biển lớn
Vượt trùng dương, để đánh bắt xa bờ
Noi gương tiền nhân, khí phách nghìn xưa
Hoa trái ấy nảy sinh từ đau khổ.

Lê Đình Bảng (Trích trong tập thơ Ơn Đời Một Cõi Mênh Mang)

24/11 - thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam. Lễ trọng.