Lạy Ánh Sáng tốt lành, xin dẫn con đi - Đình Chẩn chuyển ngữ

Lan Mary
Lạy Ánh Sáng tốt lành, xin mau đến, Giữa màn đêm u ám, dẫn con đi! Đêm tối đen, con đương ở xa nhà, Xin Ngài đến mau dìu con tiến bước. NGUỒN:

Thánh Hồng Y John Henry Newman (1801–1890), cải đạo từ Anh giáo.


Lạy Ánh Sáng tốt lành, xin mau đến,
Giữa màn đêm u ám, dẫn con đi!
Đêm tối đen, con đương ở xa nhà,
Xin Ngài đến mau dìu con tiến bước.

Đôi chân con xin Ngài thương dìu dắt,
Từng bước một, từng bước một, Ngài ơi,
Con không xin thấy viễn tượng xa xôi,
Cứ từng bước dẫn con đi là đủ.

Thuở trước đây, con chưa từng như thế,
Chưa nguyện cầu Ngài dẫn lối con đi.
Thích tự mình chọn một lối riêng tư,
Nhưng bây giờ, xin Ngài thương dìu dắt!

Con đã yêu ngày ánh sáng rạo rực,
Dẫu phủ đầy những sợ hãi lo âu,
Kiêu ngạo nổi lên, ý chí buông theo,
Xin đừng nhớ tháng ngày xa xưa ấy.

Quyền năng Ngài thi ân như thế đấy,
Con tin Ngài mãi dẫn lối con đi.
Qua sỏi đá, qua rừng hoang âm u,
Tới khi nao đêm tàn ngày ló rạng;

Khi bình minh thắp lên ngày tươi sáng,
Muôn thiên thần mặt rạng rỡ cười tươi,
Con đã yêu từ thuở ấy lâu rồi,
Và chỉ lạc bước xa Ngài một chút.

Đình Chẩn, chuyển ngữ từ bản tiếng Anh 05.12.2010


LEAD, KINDLY LIGHT


Cardinal John Henry Newman (1801–1890)

Lead, kindly Light,
amid the encircling gloom,
Lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home
Lead Thou me on!

Keep Thou my feet;
I do not ask to see
The distant scene—
one step enough for me.

I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on.
I loved to choose and see my path;
but now,
Lead Thou me on!

I loved the garish day,
and, spite of fears,
Pride ruled my will:
remember not past years.

So long Thy power hath blessed me,
sure it still
Will lead me on,
O'er moor and fen,
o'er crag and torrent, till
The night is gone;

And with the morn those angel faces smile
Which I have loved long since,
and lost awhile.