Thơ của Lm. Hồng Phúc: Thánh ca của thơ ca Công giáo đương đại - Tác giả: Bùi Công Thuấn

Lan Mary
Lm Hồng Phúc[*] kể: "Tôi có xu hướng làm thơ từ hồi học lớp 2, bài thơ đầu tiên được chấm điểm 8 ở lớp đã khích lệ tôi hướng về văn thơ. Sau khi thụ phong Linh mục, tôi đáp ứng nhu cầu của các giáo họ và hội đoàn xin thi hóa tiểu sử của các thánh quan thầy. Có thể nói "Tập thơ Các Thánh" ra đời trong bối cảnh đó và được thực hiện vào những năm 1980-1985". NGUỒN: