Hạt bụi - Tác giả: Ân Bùi

Lan Mary
Hạt bụi gieo trên hạt bụi Mịt mùng bụi cát mà thôi Yêu Thương ấp ôm đời bụi Bình An, Hạnh Phúc đâm chồi... NGUỒN:

"Hãy nhớ mình là bụi tro"

Hôm qua em là hạt bụi
Chúa yêu thương đem vào đời
Em gieo mình vào trần trụi
Vẫy vùng một kiếp rong chơi

Lắm khi quên mình phận bụi
Ngông nghênh vơ lấy đất trời
Khi nghiêng mình ôm kiếp bụi
Giật mình: em đó, em ơi!

Hạt bụi gieo trên hạt bụi
Mịt mùng bụi cát mà thôi
Yêu Thương ấp ôm đời bụi
Bình An, Hạnh Phúc đâm chồi...

Mai sau em làm hạt bụi
Quyện vào đất mẹ à ơi
Có mang bên mình hạt bụi
Hôm nao đưa em vào đời?

Ân Bùi