Kinh truyền tin - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
- Kính mừng Maria đầy ơn phước! - Tôi XIN VÂNG như lời Thiên Sứ truyền Lạy Chúa Trời, tôi bèo bọt, không tên Như bụi đất cháy tiêu hao trong lửa NGUỒN:

Có những phút đầu tiên, thiêng liêng quá
Tưởng chừng như chuyện cổ tích, trong mơ
Trí và lòng đương ràng rịt dây tơ
Hoa lá cũng trầm tư, không tiếng động

Bởi miệng lưỡi tiên tri còn khát bỏng
Muốn thành lời để ca ngợi, khong khen
Khói trầm lên, đây là khói trầm lên
Hương thánh thiện của một mùa nhân đức.

- Kính mừng Maria đầy ơn phước!
- Tôi XIN VÂNG như lời Thiên Sứ truyền
Lạy Chúa Trời, tôi bèo bọt, không tên
Như bụi đất cháy tiêu hao trong lửa

Lòng đã nguyện một đời, xin khấn hứa
Làm lễ dâng nguyên vẹn đức đồng trinh
Rất nhiệm mầu từ nguồn mạch Thánh Linh
Ôi, diễm phúc, thật vô cùng kỳ diệu

Với ân sủng và đức tin, tôi hiểu
Từ hư vô, từ giòn ải, hư hèn...
Ngài yêu thương và cất nhắc tôi lên
Như đất thấp với trời cao, xa thẳm

Tôi đã thấy từ trong khu vườn cấm
Dầu ô-liu thanh sạch chảy trào ra
Xin đong đầy nguồn mưa móc, sương sa
Chân líu ríu và hồn thơm tho quá

Ấy là lúc còn ngẩn ngơ như đá
Đất với Trời trong một cõi gồm thâu
Cả và thế gian thinh lặng, cúi đầu
Mật ngọt ứa ra trong hàm sư tử

Như lộc nõn ở đầu ngành mới nhú
Một mùa xuân hơn tất cả mùa xuân
Lạy Chúa Trời, Ngài rất đỗi khoan nhân
Tôi cư ngụ suốt đời trong nhà Chúa

Dưới đôi cánh từ bi, Ngài che chở
Với tình yêu, ơn cứu độ. Amen.

(Trích trong tập thơ Quỳ Trước Đền Vàng)

Lê Đình Bảng