Thánh Cả thi kinh - Tác giả: Phi Minh

Lan Mary
Chúa Trời thượng trí muôn phần Ân ban Thánh Cả quản chăm Nhà Ngài! Chúng con suy gẫm đêm ngày Khiết trinh Đôi Bạn rõ tày ơn Trên Phàm nhân tắc lưỡi ngợi khen Tâm thần thờ kính thiêng liêng nào bằng Chúng con mến chuộng Thánh Nhân Xin vui đáng hưởng suối ngàn phúc ơn! Phúc Thánh Cả tựa mưa nguồn Tràn trề gội mát xác hồn chúng con NGUỒN:

(Vãn Kinh Cầu Ông Thánh Giuse)

Phóng tác theo bản kinh bổ sung ngày 1.5.2021
của Bộ Phụng Tự và Kỉ Luật Bí Tích


Chúa Cha sáng thế tạo thiên
Chúa Con lấy Máu chuộc đền thế nhân
Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần
Cùng chung một tính vinh quang rạng ngời

Maria Mẹ Chúa Trời
Bạn cùng Thánh Cả tinh khôi vẹn toàn
Giuse Thánh Cả cao sang
Tộc dòng Đavít ngọc vàng đế vương

Thánh Cả trên hết Tổ Tông
Chúa Con Ngài được ẵm bồng khắp nơi
Thánh Cả Bạn Mẹ Chúa Trời
Trăm năm diễm phúc sáng ngời ân ban
Thánh Cả phò Đấng Cứu Nhân
Trải bao năm tháng tình thân trọn niềm
Thánh Cả Bạn Đấng tinh tuyền
Cùng nhau gìn giữ cho nên trọn lòng
Thánh Cả dưỡng phụ Chúa Con
Ôi danh xưng ấy ngát hương tôn thờ
Thánh Cả bênh Chúa Kitô
Bao công khó nhọc chăm lo đêm ngày
Thánh Cả phục vụ Ngôi Hai
Tấm lòng rất mực khoan thay khiêm nhường
Thánh Cả đắc lực hiệp công
Chương trình cứu chuộc xót thương hải hà
Thánh Cả giữ vững Thánh Gia
Nêu bao gương sáng cả và thế nhân
Thánh Cả trọn tốt trọn lành
Là gương công chính lưu danh bảng vàng
Thánh Cả thanh tịnh đầy tràn
Chẳng hề vương vấn lụy phàm trần gian
Thánh Cả rất mực khôn ngoan
Trăm đường tiên liệu lo toan vuông tròn
Thánh Cả kiên vững trong lòng
Hằng luôn mạnh mẽ quyết không lằng nhằng
Thánh Cả chịu lụy mọi đàng
Vâng nghe Thiên Ý chẳng màng ý riêng
Thánh Cả ngay chính một niềm
Sẵn sàng cất bước dù đêm hay ngày
Thánh Cả nhịn nhục thật tài
Không than một tiếng thở dài đôi câu
Thánh Cả mưa nắng dãi dầu
Quản chi khó nhọc cơ cầu bao phen
Thánh Cả lao động chăm chuyên
Nêu cao phúc đức thợ thuyền học trông
Thánh Cả đẹp nết gia phong
Xứng danh Gia Trưởng treo gương nhân lành
Thánh Cả giữ kẻ đồng trinh
Những ai chạy đến dâng mình thiết tha
Thánh Cả xưa giữ Thánh Gia
Nay như cột trụ mọi nhà cậy nương
Thánh Cả là chốn tình thương
Phút bề nguy khó đoạn trường đắng cay
Thánh Cả kẻ khó giãi bày
Tìm về những lúc miệt mài lao đao
Thánh Cả chữa kẻ liệt lào
Lâm li đau đớn kêu gào chẳng ai
Thánh Cả Cha kẻ lưu đày
Ra tay bảo trợ những ngày bể dâu
Thánh Cả yêu kẻ khổ sầu
Ban ơn phù giúp nhiệm mầu vinh quang
Thánh Cả cứu giúp bần hàn
Những ai túng thiếu lệ tràn bờ mi
Thánh Cả giữ kẻ sinh thì
Bình an hồn xác ra đi an lành
Thánh Cả ma quỉ hãi kinh
Mỗi lần nghe đến uy danh tỏ tường
Thánh Cả Hội Thánh cậy nương
Con thuyền ngược gió sóng trường phủ vây

Giêsu Cứu Chúa Ngôi Hai
Xin tha tội lỗi mọn mày cho nên
Rủ thương xót phận rốt hèn
Kẻo bề uổng mất Máu đền chúng nhân

Chúa Trời thượng trí muôn phần
Ân ban Thánh Cả quản chăm Nhà Ngài!
Chúng con suy gẫm đêm ngày
Khiết trinh Đôi Bạn rõ tày ơn Trên
Phàm nhân tắc lưỡi ngợi khen
Tâm thần thờ kính thiêng liêng nào bằng
Chúng con mến chuộng Thánh Nhân
Xin vui đáng hưởng suối ngàn phúc ơn!
Phúc Thánh Cả tựa mưa nguồn
Tràn trề gội mát xác hồn chúng con

Đây lời chúng tử nỉ non
Như làn hương ngút Thiên Đường. Amen!

Phi Minh

Biên soạn và hoàn tất trong năm 2021 - Năm đặc biệt về Thánh Giuse - kỉ niệm 150 năm tôn vinh Ngài là Bổn mạng Hội thánh - để dâng kính và tạ ơn Thánh Cả.