Đêm châu báu Pascha - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Ta về đọc thi thiên trong lều vắng Chờ trăng lên, gõ nhịp khải hoàn ca Halleluia, halleluia Người đã sống lại như lời phán hứa. NGUỒN:

Mau chân đến dưới vòm cây xanh lá
Để hò reo cùng sông núi, đại dương
Mau lên nào, vào đền thánh lễ hương
Rất châu báu, rất ngọc ngà, sốt mến

Này, đôi mắt em rưng rưng lời nguyện
Và miệng môi đang dìu dặt cầm ca
Đêm nguyệt rằm, đêm sáng rỡ sao sa
Đêm cực thánh suốt ba nghìn thế giới

Mà mây suối ở trong nhau một cõi
Xác hồn thơm thơm ngào ngạt trầm hương
Đêm hằng xuân, đêm kỳ diệu khôn lường
Đâu nước mắt, khăn sô? Đâu đầu tang tóc rối?

Ở nơi ấy, trần gian không chạm tới
Chỉ có đức tin vô lượng hải hà
Của Chúa Trời, của thần khí Ngôi Ba
Của mầu nhiệm Phục Sinh cao vời, khôn ví

Để nghe rõ lời thiên thu vạn kỷ
Để ngộ ra mình được phước yêu vì
Hơn bạc vàng, hơn ngọc quý lưu ly
Này tổ phụ tiên tri bên kia bờ Cựu Ước

Người có thấy cuối biên cương, bờ vực
Cả thiên binh vạn mã dựng cơ đồ
Con bò vàng ngất ngưởng trước ngai vua
Từ vương tước đến quyền uy, phẩm oản

Và diên yến với bồ đào hảo hạng
Tàn cuộc truy hoan, ân oán giang hồ
Cả trần gian, một gò đống xương khô
Đòi đoạn tang thương, gió tanh mưa máu

Sau nỗi chết còn lại gì lưu dấu
Chỉ thấy sinh ly, tử biệt, đoạ đày
Giọt lệ nào ai khóc mướn thương vay,
Ai đau xót, ai ngậm ngùi cay đắng?

Ta về đọc thi thiên trong lều vắng
Chờ trăng lên, gõ nhịp khải hoàn ca
Halleluia, halleluia
Người đã sống lại như lời phán hứa.

Lê Đình Bảng - Gò Dầu, Tân Phú, Phục Sinh 2012

(Trích trong tập thơ Lời Tự Tình Của Bến Trần Gian)