Nếu tin vào Chúa - Tác giả: Bình Kim

Lan Mary
Nếu tin vào Chúa - Tác giả: Bình Kim NGUỒN:

Ngày Chúa đến sao thế nhân run sợ
Hay tại mình còn mắc nợ tha nhân
Nghe lời Cha con trăn trở bao lần
Kính mến Chúa là phải cần hành động

Lời Người dạy giúp ta cùng vui sống
Một ngày kia đứng trước cổng Thiên Đàng
Không ai chờ hồn lạc bước lang thang
Đừng oán trách ôi muộn màng để khóc

Đã đến lúc Chúa công bằng thanh lọc
Sống ngay lành để khỏi nhọc về sau
Tâm bình an đón hạnh phúc nhiệm mầu
Lòng thanh thản không âu sầu lo sợ

Bình Kim