Tình yêu Chúa Phục Sinh - Tác giả: Bình Kim

Lan Mary
Mong nhân loại, quay về và sám hối Đêm Phục sinh, ánh sáng thổi lung linh Phút nguyện cầu, trần thế được an bình Đêm cực Thánh, đón nhận tình yêu Chúa NGUỒN:

Giáo đường vang, ngân nga lời ngắm tối
Chắp tay quỳ, lòng hối lỗi ăn năn
Năm tháng qua, con mê muội vô vàn
Gặp đau khổ, luôn than van hờn trách

Đức tin yếu, chưa qua được thử thách
Ngước nhìn lên, ôi suối mạch tình Cha
Sao thiết tha, như lượng Chúa hải hà
Trên Thánh Giá, Ngài thứ tha tội lỗi

Mong nhân loại, quay về và sám hối
Đêm Phục sinh, ánh sáng thổi lung linh
Phút nguyện cầu, trần thế được an bình
Đêm cực Thánh, đón nhận tình yêu Chúa.

31/03/2023, Trang thơ Bình Kim

LỄ PHỤC SINH


Vì gian trần Người xuống thế hy sinh
Trên Thập Giá chịu khổ hình nhục nhã
Thật kinh ngạc muôn dân đều thấy lạ
Việc Người làm là tất cả tình yêu

Trên đồi cao trút hơi thở buổi chiều
Ôi tĩnh mịch đêm tiêu điều lặng lẽ
Kẻ đấm ngực người khóc than giằng xé
Sau ba ngày Người lại sẽ Phục Sinh

Chúc tụng Ngài đấng cao cả quang vinh
Lòng thương xót ban an bình nhân thế
Thật màu nhiệm đêm nay mừng trọng thể
Dân an hòa mừng kính lễ Phục Sinh.

Bình Kim, 16/04/2019