Cảm xúc lễ dâng hoa Đức Mẹ - Tác giả: Binh Kim

Lan Mary
Tháng năm về dâng kính Ngàn hoa xin cung thỉnh Vạn màu sắc lung linh Các em múa rất xinh NGUỒN:

Đức Mẹ rất khoan dung
Gương đức độ vô cùng
Lòng khiêm nhường sáng láng
Ngào ngạt hương gió thoảng

Tháng năm về dâng kính
Ngàn hoa xin cung thỉnh
Vạn màu sắc lung linh
Các em múa rất xinh

Lời ca vang bay bổng
Dâng kính Mẹ từ nhân
Trái tim con cảm động
Bao xúc cảm trào dâng

Và bỗng nhiên khao khát
Hóa thân trong tiếng hát
Như ánh nến sáng trong
Đang rực cháy trong lòng.

Binh Kim, 03/05/2022