Chùm thơ Thánh Giuse - Tác giả: Đăng Kha

Lan Mary
Giu-se người dưỡng dục âm thầm Một lần hôn ước toan từ đoạn Trọn cuộc lao cần những khó công Gặp Chúa ba lần trong mộng mị Trung thành phụng Chúa chẳng từ nan Giu-se kiên vững xây Gia Thất Lặng lẽ Cha Hiền gương chứng nhân! NGUỒN:

SOI GƯƠNG THÁNH CẢ


Giu-se thợ thánh âm thầm
Quê nghèo lặng lẽ lao cần sớm hôm
Dựng xây Gia Thất vững tồn
Yêu thương phục vụ Mẹ, Con hết mình.

Trọn đời sâu sắc, lặng thinh
Tìm vâng ý Chúa hi sinh kiệt cùng
Đối nhân xử thế khoan dung
Gia đình hòa thuận thủy chung ngời ngời.

Hồn Người - cánh Huệ Nước Trời
Thơm tho lễ phẩm muôn đời dâng hương
Cháu con trăm nèo nghìn phương
Soi gương Thánh Cả vẹn đường lữ nhân.

Xin Người viết chữ lao cần
Điểm tô thinh lặng đôi phần đời con
Bao nhiêu yếu đuối mỏng dòn
Cùng Người thao luyện sắt son xây đời.

26.04.23


MẪU GƯƠNG TRUNG THÀNH


Giu-se sáng tỏa gương trung thành
Công chính hiền hòa đoán quyết nhanh
Mộng báo ba lần bừng phắt dậy
Thực hành Thiên ý Sứ Thần loan
Gian nan trở ngại không chùn bước
Êm ấm dễ dàng có chẳng ham
Kiên nhẫn âm thầm xây Thánh Thất
Vuông tròn công cuộc cứu trần gian.

18.03.23


GƯƠNG ÂM THẦM


"Trí tuệ trưởng thành trong lặng câm"
Giu-se người dưỡng dục âm thầm
Một lần hôn ước toan từ đoạn
Trọn cuộc lao cần những khó công
Gặp Chúa ba lần trong mộng mị
Trung thành phụng Chúa chẳng từ nan
Giu-se kiên vững xây Gia Thất
Lặng lẽ Cha Hiền gương chứng nhân!

18.03.16