Nợ... - Tác giả: Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó Nợ rất nhiều... Con chẳng có gì hơn Ngoài xác hồn trắng trơn cùng lời hứa Mà yếu hèn nên chưa thể trả xong. NGUỒN:

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Lời thành tâm bày tỏ mãi tín trung
Lời tuyên rao chung thủy một mối tình
Sao có lúc vô tình con lỗi hẹn?

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ ân tình Chúa ưu ái cho con
Nợ tình con trong tình Chúa nhiệm mầu
Nợ câu kinh bấy lâu dâng chưa trọn.

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ linh thiêng trong kinh nguyện phó dâng
Nợ tĩnh lặng nâng hồn lên tới Chúa
Nợ nguyện cầu xua đuổi những giăng mây.

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ hăng nồng lo sứ mạng Ngài trao
Nợ truyền rao, nợ cứu giúp, thông phần
Nợ khiêm hạ bao lần con tự mãn.

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ đắn đo, nợ do dự, thiệt hơn
Nợ vô ơn, nợ bội phản rõ ràng
Nợ ăn năn lời bảo ban sửa đổi.

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ lời con như gió thoảng mây bay
Nợ xác thân đổi thay theo ngày tháng
Nợ linh hồn không an tịnh thảnh thơi.

Con nợ Chúa lời ước giao ngày đó
Nợ rất nhiều... Con chẳng có gì hơn
Ngoài xác hồn trắng trơn cùng lời hứa
Mà yếu hèn nên chưa thể trả xong.

Huế, 6.2023 - Dương Thụy Nhi FMI