Huyền linh mộng báo - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm 18/12/2018, Đức Thánh Cha đã nói về chân dung của thánh Giuse. Ngài là người biết đồng hành trong thinh lặng và là người của những giấc mơ. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những trẻ em khuyết tật Slovakia. Các em đã làm những trái bóng dành cho việc trang trí cây thông Noel đặt trong nhà nguyện. NGUỒN:

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm 18/12/2018, Đức Thánh Cha đã nói về chân dung của thánh Giuse. Ngài là người biết đồng hành trong thinh lặng và là người của những giấc mơ. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những trẻ em khuyết tật Slovakia. Các em đã làm những trái bóng dành cho việc trang trí cây thông Noel đặt trong nhà nguyện.

Xuyên suốt qua 4 Thánh Sử Phúc Âm, ta thấy không có một dòng ghi chép về Thiên Chúa trực tiếp hiện ra với Thánh cả Giu-se để truyền bảo những điều quan trọng trong đời sống của Ngài.

Riêng Phúc Âm theo Thánh Mat-thêu đã diễn tả 4 Giấc Mơ được Thiên Sứ truyền dạy những việc phải làm như sau:

Giấc Mộng 1

Phúc Âm: Mt 1,18-24

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.


Giu-se công chính tuyệt vời
Nghe bàn tán Bạn Đời có thai
Lời đồn đâu rõ đúng sai
Nhưng Ông không muốn một ai chê cười
Định tâm lặng lẽ xa rời
Sứ Thần báo mộng truyền lời cho Ông:
"Maria Người Nữ Trinh Trong
Thánh Thần quyền định thai trong lòng Bà
Giu-se xin đừng lo xa
Hãy nhận Trinh Nữ về nhà sống chung."
Vì Bà cao quý vô cùng
Sinh Đấng Cứu Thế muôn lòng đời trông.

Giấc Mộng 2

Phúc Âm: Mt. 2: 13-14

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập.


- Ba Đạo Sĩ vừa ra về
Đêm khuya chìm đắm bốn bề tuyết rơi
Trăng không soi sáng vòm trời
Giu-se trong mộng nghe lời báo tin
Sứ Thần xuất hiện phán truyền:
"Này Giu-se, trỗi dạy đi,
Đem Hài Nhi và Mẹ Người sang Ai Cập mau,
Hêrốt đang tìm giết Hài Nhi,
Khi báo lại mới trở về."
Giu-se không ngại gian lao
Dù Ngài là Đấng biết bao uy quyền

Giấc Mộng 3


Phúc Âm: Mt.2: 19-21

Ông ở đó cho đến khi Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệngngôn sứ: "Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".(19) Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, (20) báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì chưng kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. (21) Ông liền trỗi dậy, đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.


Giu-se tuân phục lệnh truyền
Lưu lại Ai Cập nơi miền xa xôi
Mưu sinh cuộc sống nổi trôi
Cùng Hài Nhi với Bạn Đời đói no
Sau khi Hê-rốt băng hà
Sứ Thần trong mộng hiện ra truyền rằng:
"Này ông, trỗi dạy ngay
Đem Hài Nhi và Mẹ Người về Israel."
Đúng như lời Chúa phán xưa:
"Ta gọi con Ta từ Ai Cập về."
Giu-se thiên chức vẹn toàn
Nêu cao gương sáng tiếng vang muôn đời
Giu-se cao trọng tuyệt vời
Bạn Đời Mẹ Chúa, Người Cha nhân từ

Giấc Mộng 4


Phúc Âm: Mt.2: 23

Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, (23) và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: "Người sẽ được gọi là người Na-da-rét".


Ác-khê nối nghiệp vua cha
Dòng dõi độc ác tỏ ra uy quyền
Giu-se được báo giữa đêm
Hãy đem Gia Thất về miền Ga-li
Na-da-rét nơi định cư
Ứng nghiệm lời đã phán qua ngôn sứ:
"Người sẽ được gọi là Na-da-rét."
Giu-se là chủ Thánh Gia
Nêu cao gương sáng thật là hiển vinh
Uy quyền ngự chốn Thiên đình
Xin đổ ơn phúc nhân sinh thế trần.

Suy niệm cùng ĐTC Phanxicô trong bài Giáo lý về Thánh Giuse

Lạy Thánh Cả Giuse, ngài là người của giấc mộng,
xin dạy chúng con biết phục hồi đời sống thiêng liêng
là không gian nội tâm, nơi Chúa tự mạc khải cứu rỗi chúng con.
Xin hãy loại khỏi chúng con suy nghĩ rằng cầu nguyện là vô ích.
Xin giúp mỗi người chúng con biết đáp lại những gì Thiên Chúa chỉ cho chúng con.

Xin cho những lý lẽ của chúng con được ánh sáng của Chúa Thánh Thần chiếu rọi, cho tâm hồn của chúng con được dũng mạnh nhờ sức mạnh của Ngài và những nỗi sợ của chúng con được cứu rỗi nhờ lòng thương xót của Ngài. Amen


Đinh Văn Tiến Hùng