Mừng lễ Thánh Phanxicô khó khăn - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Với khẩu hiệu: "sống tinh thần nghèo khó" Nguyện trọn đời theo ý Chúa ban ra Luôn mến thương anh chị em một nhà Là dân Thánh Chúa Thiên Tòa cao cả! NGUỒN:

Người tín hữu đoàn Phan Sinh Tại Thế
Cùng hân hoan mừng lễ Thánh Quan Thầy
Anh chị em luôn phấn khởi mỗi ngày,
Yêu Thánh Lễ và dựng xây đoàn thể.

Xưa Cha Thánh: từng kỳ, theo ơn gọi:
Quyết mạnh tay thay đổi bậc tu hành,
Ngài vững tin vào ý Chúa gọi mình
Mong Giáo Hội được sáng danh hoàn vũ.

Với khẩu hiệu: "sống tinh thần nghèo khó"
Nguyện trọn đời theo ý Chúa ban ra
Luôn mến thương anh chị em một nhà
Là dân Thánh Chúa Thiên Tòa cao cả!

Lạy Cha Thánh, đoàn con xin nguyện hứa:
Anh chị em mãi giữ lửa Phan Sinh,
Sống khiêm nhu, phục vụ hết tâm tình
Và mong mỏi được phúc lành, Đất Hứa.

Nguyện xin Chúa, Đấng hùng uy muôn thuở
Luôn đoái nhìn và nâng đỡ đoàn con
Ban Thánh Linh cứu giúp phận mỏng dòn
Thêm kiên vững, lòng sắt son yêu Chúa.

Thế Kiên Dominic