Kinh Mân Côi: Chìa khóa mở cửa Thiên Đàng - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Một Chuỗi Mân Côi hay Tràng Mân Côi do nhiều đóa Hoa Hồng kết thành một Tràng Hoa Hồng Tuyệt Diệu gồm 5 Kinh Lạy Cha, 50 Kinh Kính Mừng và 5 Kinh Sáng Danh, diễn tả cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua trình tự Tân Ước với các mầu nhiệm: Năm Sự Vui- Năm Sự Thương – Năm Sự Mừng. NGUỒN:

(Tháng 10 Kính Đức Mẹ Mân Côi- Lễ kính 7/10/23)

Hàng năm Giáo Hội dành riêng 2 tháng để tôn kính Đức Mẹ Maria: Tháng 5 - Tháng Hoa và Tháng 10 - Tháng Mân Côi.

Kinh Lạy Cha được chính Chúa truyền dạy cho các Tông Đồ cách cầu nguyện hiệu quả nhất.
Kinh Kính Mừng: Kinh Mân Côi là kinh Đức Mẹ yêu thích nhất, vì ngăn cản cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng phạt loài người. Đức Mẹ khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng đọc kinh Kính Mừng khi Mẹ hiện ra tại Fatima, Lộ Đức, La Vang, La Salette, Mễ Du, Guadalupe...

Kinh Mân côi khởi nguyên từ lời Sứ Thần chào mừng Trinh Nữ Maria khi truyền tin và lời bà Elizabeth chúc tụng khi Đức Mẹ đến săn sóc bà sắp đến ngày sinh Vị Tiền Hô Chúa.

Trình thuật theo Tin Mừng Tân Ước:

- "Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilêa tên là Nazareth, đến cùng Trinh Nữ tên là Maria đã đính hôn với 1 người tên là Giuse, thuộc nhà Đa-vít. Vào nơi Bà, Thiên Thần nói với Bà:

"Vui lên! Hỡi Người Đầy Ơn Phúc! Chúa ở cùng Bà! "... (Lc.1: 28- 33)

- "Và xảy ra khi Elizabeth thoạt nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng mẹ và bà được đầy ơn Thánh Thần thốt lên tiếng kêu và nói: Trong nữ giới, chỉ có Người là Diễm Phúc! Và đáng chúc tụng thay Hoa quả Lòng Người!.. (Lc.1: 41& 42)

Phát xuất từ tiếng La-tinh Rosarium là Vườn Hồng. Tiếng Việt có nhiều từ đọc khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa: Mân Côi, Môi Côi, Môi Khôi, Văn Khôi, Mai Khôi.

Một Chuỗi Mân Côi hay Tràng Mân Côi do nhiều đóa Hoa Hồng kết thành một Tràng Hoa Hồng Tuyệt Diệu gồm 5 Kinh Lạy Cha, 50 Kinh Kính Mừng và 5 Kinh Sáng Danh, diễn tả cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua trình tự Tân Ước với các mầu nhiệm: Năm Sự Vui- Năm Sự Thương – Năm Sự Mừng.

Chúa soi sáng cho Thánh Bergetta lập ra Chuỗi Mân Côi gồm 50 Kinh Kính Mừng để kính nhớ 150 Thánh Vịnh trong Cựu Ước. Còn lời nguyện sau mỗi 10 Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh do Đức Mẹ truyền dạy cho 3 trẻ tại Fatima:

'Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con! xin cứu chúng con cho khỏi sa hỏa ngục! Xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.'

Năm 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 thêm vào Năm Sự Sáng tả lại 5 sự kiện quan trọng trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu:

(1) Chúa chịu Phép Rửa trên sông Jordan.

(2) Chúa biến nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana.

(3) Chúa rao giảng về Nước Trời và sự thống hối.

(4) Chúa Biến Hình trên núi Tabo.

(5) Chúa lập Bí tích Thánh Thể.


Thánh Đa Minh sáng lập Dòng Thuyết giáo là Sứ giả tiên khởi Kinh Mân Côi và nhiều Vị Tông đồ hăng say truyền bá Kinh Mân Côi như tu sĩ Dominique Dòng Chartreux hay tu sĩ Alain de la Roche Dòng Đa Minh...

- Năm 1213 Đức Mẹ truyền dạy Thánh Đa Minh khuyên mọi người đọc Kinh Mân Côi để phá tan bè rối Albigeois.

- Năm 1475 Hoàng Đế Frederic III, Hoàng Hậu và Hoàng Tử ghi tên gia nhập Hội Mân Côi.

- Năm 1571 Giáo Hoàng Piô V truyền Hội Thánh đọc Kinh Mân Côi để cứu vãn sự tàn phá đạo Công giáo của quân Hồi.

- Năm 1629 bệnh dịch tả lan tràn khắp nước Ý, tu sĩ Timoteo Ricci phát động phong trào đọc Kinh Mân Côi xin Đức Mẹ cứu giúp.

- Năm 1657 ĐGH Alexandre VII ban nhiều ân xá cho những ai đọc Kinh Mân Côi.

- Năm 1826 bà Pauline Jaricot lập phong trào 'Kinh Mân Côi Sống' gồm mỗi nhóm 10 người cầu nguyện hàng ngày.

- Thế Kỷ 16 Giáo Hoàng Lêô 13 phổ biến Kinh Mân Côi trong toàn Giáo Hội.

- Thế Kỷ 20 Lm Joseph Eyquem thành lập Hội Mân Côi và ngày nay đã lan rộng tại nhiều quốc gia.

- Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI khuyên nhủ: "Việc đọc Kinh Mân Côi được cho là một trong những kinh nguyện chung tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất mà gia đình Công giáo được khuyến khích siêng năng đọc "

15 ơn lành cho những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi:

- 1/ Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ được ơn cao cả.

- 2/ Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt cho những ai đọc Kinh Mân Côi.

- 3/ Kinh Mân Côi là áo giáp chống Hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi.

- 4/ Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở, kéo nhiều tình thương Chúa trên các linh hồn.

- 5/ Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân côi sẽ không hư mất.

- 6/ Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng, áp dụng mầu nhiệm vào đời sống sẽ không bị rủi ro.

- 7/ Những ai thật sự tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi, sẽ được ơn chịu các phép bí tích giờ cuối cùng.

- 8/ Những ai trung thành lần Hạt Mân Côi khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được Chúa soi sáng cùng với những ơn huệ của Ngài.

- 9/ Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi.

- 10/ Những con cái trung thành với phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được hưởng vinh quang Nước Trời.

- 11/ Nhờ Lần Hạt Mân Côi sẽ được hưởng những gì mình xin.

- 12/ Những ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ lúc khó khăn gian nan.

- 13/ Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này: những ai truyền bá phép Mân Côi, sẽ được cả Triều đình Thiên Quốc cầu bầu cho lúc sống cũng như khi chết.

- 14/ Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu.

- 15/ Tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.


Kinh Mân Côi không chỉ giành riêng cho những người bình dân, ít học vì ngắn gọn dễ thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần. Một số người cho là nhàm chán, thật là điều ngộ nhận và phỉ báng. Nhưng lịch sử đã chứng minh nhiều người trí thức, quyền thế, khoa học, chính trị, văn nhân, nghệ sĩ...là những người ít tin vào tôn giáo, lại là những người sùng mộ Kinh Mân Côi như: Hoàng Đế Karl V, Tướng Tily, Hoàng hậu Maria Teresa, Thủ tướng Áo Rulius Raab, nhà toán học Andre Maria Ampere, Khoa học gia Louis Pasteur, văn hào Clemens Brentano, nhạc sư Amadeus Mozart, các họa sĩ Albred Durero và Da Vinci...

Muôn ơn lành Thiên Chúa ban xuống cho thế gian qua lời Kinh nguyện Mân Côi mà chúng ta đã đón nhận không sao kể hết được. Người viết xin trích dẫn một phép lạ điển hình trong 100 truyện tích lạ Mân Côi về 'Thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa-Minh và Chuỗi Mân Côi":

Nói đến Kinh Mân Côi mà không nói đến Thánh Dominico là một điều thiếu sót. Ngài sinh tại Tây Ban Nha năm 1170 và qua đời năm 1221 tại Ý, hưởng thọ 51 tuổi. ĐGH Gregorio IX phong Hiển Thánh cho Ngài ngày 11/7/1234. Ngài được Đức Mẹ trao nhiệm vụ truyền bá Kinh Mân Côi.

Một ngày kia Thánh Nhân đang cầu nguyện cho bè rối Albigense ăn năn trở lại, thì Đức Mẹ hiện ra với Ngài, có 3 Vị Nữ Hoàng và 50 Trinh Nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo với Thánh Nhân:

"Hỡi con! Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng bằng Kinh Mân Côi"

Nói đến đây Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn Trinh Nữ mặc 3 màu áo khác nhau: trắng, đỏ, vàng và dạy Thánh Nhân ý nghĩa mầu nhiệm: 5 Sự Vui- 5 Sự Thương và 5 Sự Mừng. Nhận lệnh thị kiến đó, Thánh Nhân biết rằng Kinh Mân Côi là khí giới thần lực, đánh bại các phe lạc giáo, cứu Giáo Hội và nhân loại. Ngài đi đến đâu cũng giảng về Chuỗi Mân Côi. Một hôm, từ Fanjeux đến Prouille giảng về Kinh Mân Côi. Ngài vào nhà thờ lần Chuỗi Mân Côi. Bỗng Đức Mẹ hiện ra phán bảo:

"Hỡi con! Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính con dâng lên Mẹ, như những đóa hồng hái trong mưa!"

Dominico ngửa mặt lên nhưng không thấy gì, Ngài lại tiếp tục đọc kinh và cầu xin cho dân thành Prouille ăn năn trở lại. Bỗng lại nghe tiếng nói:

"Hỡi con! Hãy hái cho Mẹ những hoa hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh hồn."

Thánh Nhân hỏi lại Đức Mẹ chỉ cho biết những hoa hồng nào hoàn hảo nhất.

Đức Mẹ trả lời: "Hoa hoàn hảo nhất chính là Kinh Kính Mừng mà con đang đọc."

Dominico sung sướng vì đã tìm được bí quyết với niềm hy vọng tràn trề.
Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ cho Thánh Nhân bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết, cổ tay và chân Mẹ có hoa hồng tươi nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Dominico quay nhìn Đức Mẹ chào kính 'Kính Mừng Maria đầy ơn phúc!' Lập tức chín phẩm Thiên Thần hòa nhịp ca tụng Đức Mẹ. Ngài cũng được Đức Mẹ đưa lên trời kính thờ Chúa Ba Ngôi và thấy những kinh Kính Mừng Ngài đọc được điểm tô trên ngai tòa Chúa.

Sáng hôm sau, Ngài trở về Fanjeux rao giảng Kinh Mân Côi. Nhờ đó bè rối Albigense tan rã. Giáo Hội trở lại yên bình.

Đó là nguồn gốc Kinh Mân Côi Thánh Dominico đã truyền cho nhân loại.

Suy gẫm Mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta thấy biết bao ơn lành Chúa ban phát cho nhân loại nhờ Kinh Mân Côi và Trái Tim Nhân Lành Mẹ hiệp công cùng Chúa cứu chuộc nhân loại.
Những ai siêng năng Lần Chuỗi Mân Côi, không những chỉ được Mẹ cứu giúp đời sau, mà ngay trong cuộc sống đời này cũng được Mẹ ban cho nhiều ơn phúc.

Nhìn vào thế giới hiện nay, bao nhiêu tai ương hoạn nạn: chiến tranh, thiên tai, khủng bố, kỳ thị, sa đọa, chống tôn giáo, vô luân lý đạo đức...chỉ có phép Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi mới mong cứu thoát.

Chúng con tha thiết khẩn cầu Mẹ qua Kinh Mân Côi- Lời cầu nguyện hiệu quả nhất- Chúa sẽ không từ chối lời chúng con xin.

Kinh Mân Côi: Kinh Hồng ân Cứu độ Loài người.

Kinh Mân Côi: Nhạc Linh Trần Thi - Thơ Đinh Văn Tiến Hùng

"Ta là Đức Mẹ Mân Côi! Ta muốn người ta xây một nhà nguyện để kính nhớ Ta tại nơi này. Các con hãy tiếp tục Lần Hạt mỗi ngày."

(Lời Đức Mẹ phán bảo với 3 em tại Fatima năm 1917.)


Mân Côi mở cửa Nước Trời,
Mưa Hồng Ân xuống cho đời hoan ca.

Kính chào Trinh Nữ hiển vinh,
Ngôi Hai bỏ chốn Thiên đình cao sang,
Hạ sinh trần thế nghèo nàn,
Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người.

Mừng đón hạnh phúc tuyệt vời,
Nhờ ơn cứu độ loài người vui thay,
Lời nguyền xóa tội từ đây,
Này E-và Mới tràn đầy hồng ân.

Maria trinh tuyết vô ngần,
Một lời thề hứa Xin Vâng vẹn toàn,
Đồng công cứu chuộc nhân gian,
Cùng con Thiên Chúa chu toàn hiến dâng.

Đầy tràn phúc lộc bội phần,
Từ tay Thiên Chúa nguồn ân cứu đời,
Cúi mình con cảm tạ Người,
Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa.

Ơn Mẹ con nói sao vừa,
Ngàn lời cảm tạ vẫn chưa thỏa lòng,
Đời con chỉ biết cậy trông,
Phó dâng tay Mẹ xác thân tâm hồn.

Phúc thay những lúc cô đơn,
Đến nương bóng Mẹ là nguồn ủi an,
Cuộc đời dù lắm gian nan,
Không còn đau khổ với hàng lệ rơi.

Đức Maria Mẹ Chúa Trời,
Trạng sư quyền thế muôn đời ngợi ca,
Người là Từ Mẫu giao hòa,
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha loài người.

Chúa thương con lắm Mẹ ơi!
Đem thân xác xuống làm người trần gian,
Cùng Mẹ nhận sống cơ hàn,
Chết trên Thập giá ơn ban cứu đời.

Trời cao giáng phúc muôn nơi,
Mưa ân sủng xuống đất trời hoan ca,
Gieo nguồn nắng ấm chan hòa,
Làm cho trần thế nở hoa reo mừng.

đời kiếp sống mông lung,
Biển trần bão tố chập chùng vây quanh,
Thuyền con lạc hướng bồng bềnh,
Mẹ là Sao Sáng hải trình dẫn đưa.

Cùng con ngày tháng sớm trưa,
Nâng niu phù trợ ủi an ân cần,
Đời con đã biết bao lần,
Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn.

được Thiên Chúa nâng lên,
Xác hồn thanh khiết ngự trên Thiên đình,
Loài người muôn vật cúi mình,
Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời.


KINH KÍNH ĐỨC BÀ MÂN CÔI

"Lạy rất Thánh Đồng Trinh Maria! Chúng con trông cậy Đức Bà lầ Đấng hay thương giúp những kẻ khốn nạn và khô khan, hay gìn giữ những kẻ là dân Đức Chúa Trời và hay ban mọi ơn lành cho những kẻ có lòng kính mến lễ trọng này. Chúng con xin Rất Thánh Đức Bà Maria Mân Côi cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, chúng con xin vì công nghiệp Con Người là Đức Giêsu đã lấy sự sống, sự chết và sự sống lại của Người, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn.

Chúng con xin Chúa ban cho chúng con siêng năng suy ngắm những mầu nhiệm trong phép Rất Thánh Mân Côi cho nên, cùng được bắt chước những mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng được hưởng phần phúc Chúa đã hứa ban cho. Vì công nghiệp Con Một Chúa là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa đời đời chẳng cùng. Amen

(*) Ghi chú: Bài thơ Kinh Mân Côi (Kinh Kính Mừng) Ns Linh Trần Thi phổ thơ, trích trong băng nhạc Tấu Khúc Hoan Ca- Ca đoàn Sao Mai trình

Phụ dẫn: Đức Mẹ đi tu 15 năm

Beatrice, 1 thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi gia nhập Nữ tu viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được Mẹ Bề Trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ 1 thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó có 1 chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tan lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau 1,2 lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ, và nói: Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con không thể ở lại và con ra đi...

Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thoả mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai. Chàng thanh niên ruồng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng . Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa!...Chị hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại, và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ 1 ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị đánh bạo hỏi thăm: Anh có biết dì phước Beatrice không? Anh trả lời: Tôi biết: Dì là một vị thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện. Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết: chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: Con đã bỏ Mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ Mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con. Mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở laị. Mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con, tiếp tục nhiệm vụ như xưa" Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe, và kết thúc: Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân côi hằng ngày.

Lời bàn: Câu chuyện có vẻ khó tin, nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thầy dòng Tên xác nhận là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Rho, thầy Raymond và thầy Piquet... Dựa vào quyền lực của chuỗi Mân Côi, thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái Mẹ.

(Trích trong 100 truyện tích lạ về Đức Mẹ Mân Côi)

Đinh Văn Tiến Hùng