Chúa là ánh sáng trần gian - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Từ Thiên Quốc, mở đường cứu thế Chúa Giêsu, đâu kể vinh quang Ngôi cao thánh khiết toàn năng Giáng sinh trần thế vì thương gian trần. NGUỒN:

Có ai biết, một Nguồn Ánh Sáng
Chẳng đổi thay, toả rạng không mờ
Con người luôn phải cậy nhờ
Để tìm lối thoát tội nhơ đời này?

Ánh Sáng đó, nào ai thấy được
Trong thế gian, hay nước dân nào:
Giêsu, Con Chúa tối cao
Là Nguồn Ánh Sáng dạt dào yêu thương.

Từ Thiên Quốc, mở đường cứu thế
Chúa Giêsu, đâu kể vinh quang
Ngôi cao thánh khiết toàn năng
Giáng sinh trần thế vì thương gian trần.

Bởi đời sống thế nhân tăm tối
Đường dương gian không lối mịt mùng.
Loài người bội nghĩa bất trung
Sống trong lầm lạc, tột cùng tội nhơ.

Tình Chúa mãi thứ tha hằng hữu
Đã Giáng Sinh để cứu chuộc đời.
Những ai tin tưởng Chúa Trời
Linh hồn được cứu, trọn đời an vui.

Giáng Sinh đến, gọi mời đổi mới
Hãy cậy tin, đến với Tình Ngài.
Ăn năn tội lỗi hôm nay
Sống đời vinh phúc, từ rày về sau.

Người người hỡi, hãy mau triều bái
Chúa Ngôi Hai từ ái muôn vàn.
Người là Hoàng Tử Bình An
Nguồn ơn cứu độ Chúa ban cho đời.

Muôn lạy Đấng, Ngôi Lời nhập thể
Ban ngập tràn ân huệ giờ đây
Cho con mỗi sáng mỗi ngày
Tụng ca Danh Chúa đời này đời sau.

Phong Trần