[Sách] Thông điệp Để tất cả nên một - Tác giả: Thánh Gioan Phaolô II - Giuse Phan Văn Phi, O. Cist chuyển ngữ

Lan Mary
[Sách] Thông điệp Để tất cả nên một - Tác giả: Thánh Gioan Phaolô II - Giuse Phan Văn Phi, O. Cist chuyển ngữ NGUỒN:


n bản tiếng Anh Thông điệp “Ut unum sint – Để tất cả nên một – về việc dấn thân đại kết” với Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô được xuất bản nhân dịp mừng 100 năm Sinh Nhật thánh Gioan Phaolô II, 18.5.1920-2020; Mừng 25 năm ban hành Thông điệp Ut Unum Sint, 25.5.1995-2020; và Mừng 60 năm Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất các Kitô hữu, 5.6.1960-2020. Sau đây là bản dịch tiếng Việt của Giuse Phan Văn Phi, O.Cist. về ấn bản này.