Về với Chúa - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Lan Mary
Về với Chúa cùng Ngài lên núi Tiếng yêu thương loan báo từ trời Đây, Con Ta vô cùng yêu dấu Các con hãy lắng nghe lời Người. NGUỒN:

Về với Chúa cùng Ngài lên núi
Tiếng yêu thương loan báo từ trời
Đây, Con Ta vô cùng yêu dấu
Các con hãy lắng nghe lời Người.

Về với Chúa để đi xuống núi
Để thấy đầu chịu đội vòng gai
Tiếng đinh đóng vào thân đau nhói
Chiều Cal-vê đượm nắng u hoài.

Về với Chúa để nghe Mẹ khóc
Nhìn con yêu tan nát cõi lòng
Chúa không để Mẹ hiền cô độc
Nên nhẹ nhàng: Này là Mẹ con...

Về với Chúa trong Mùa Chay thánh
Để lắng nghe nhịp đập tình yêu
Mới thấm thía cuộc đời bất hạnh
Nếu không nghe Chúa nói bao điều.

Về với Chúa đừng nên xé áo
Hãy lặng thầm đấm ngực ăn năn
Giá cứu chuộc thấm loang màu máu
Giọt tình yêu đổ xuống trần gian.

Về với Chúa xoá đi lầm lỡ
Suối ăn năn gội sạch tâm hồn
Hàn gắn lại những gì tan vỡ
Bình minh lên sau những hoàng hôn.

Về với Chúa gieo mầm thống hối
Hạt ăn năn vùi xuống đất rồi
Chờ đợi nắng Phục sinh chiếu dọi
Từ cuối đường Thương Khó rạng ngời.

Đa Minh Thiên Sa