Xuân đã đến - Tác giả: Sr. Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Xuân đến rồi lòng người đầy phơi phới Khắp đất trời thay áo mới vui tươi Xuân đã đến nơi nơi rộn tiếng cười Ấm lòng người, cho đời bao hy vọng. NGUỒN:

Xuân đến rồi lòng người đầy phơi phới
Khắp đất trời thay áo mới vui tươi
Xuân đã đến nơi nơi rộn tiếng cười
Ấm lòng người, cho đời bao hy vọng.

Xuân đã đến với niềm vui, trông ngóng
Mong đong đầy, thêm sức sống tình xuân
Ánh hồng tươi trong gió hát, hoa cười
Lòng mời gọi mùa xuân nơi vĩnh cửu.

Nay xuân đến, dịp nghênh tân tống cựu
Hướng tâm về Đấng Hằng Hữu chí tôn
Là mùa xuân muôn thuở mãi trường tồn
Là nguồn mạch, là cội nguồn vinh sáng.

Nguyện năm mới, con phó dâng ngày tháng
Sống làm sao cho toả rạng danh Người
Dẫu yên lành hay bão táp, Chúa ơi
Vì có Chúa, mùa xuân đời con đó!

Khai bút Xuân Giáp Thìn 2024, Sr. Dương Thụy Nhi FMI