Dấu nhân hạnh phúc từ hôn nhân Công giáo - Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự

Lan Mary
Chiều thứ Bảy ngày 8/6/2024, tôi về giáo xứ Song Mỹ, vùng Song Pha, Giáo phận Nha Trang, dự lễ tạ ơn mừng 25 năm khấn dòng của nữ tu Agata Nguyễn Thị Phượng Linh, hiện là Tổng thư ký nhà Tổng quyền Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Rôma. Ngày chị có ước nguyện đi tu, tôi giúp chị tĩnh tâm phân định ơn gọi. Hồi ấy, giáo xứ Song Mỹ đã có một thể hiện mục vụ khá hữu hiệu nhưng chỉ sôi nổi được mấy năm, rồi cha quản xứ đổi đi, sáng kiến ấy trôi vào quên lãng. Tôi rất tiếc, vì nghiệm ra đó là một dấu nhân đầy hứa hẹn của việc loan báo Tin Mừng theo chiều sâu. NGUỒN: