Tiễn đưa - Tác giả: Jos Nhật Quang

Lan Mary
Vòng hoa tang trắng hững hờ Khói nhang tiễn biệt xa mờ chân mây Lời kinh thổn thức...vơi đầy Kiếp người cát bụi từ đây ngàn trùng NGUỒN:

Sớm nay trời nhỏ giọt sầu
Hồi chuông mặc niệm...kinh cầu từ ly
Ngang trời gẫy cánh thiên di
Vô thường một đoá xuân thì tàn phai

Lệ vương nhỏ giọt ban mai
Loang màu u uất, tang cài tóc xanh
Đoá xuân chớm nở tàn nhanh
Chim non khóc vội đầu cành chơ vơ

Vòng hoa tang trắng hững hờ
Khói nhang tiễn biệt xa mờ chân mây
Lời kinh thổn thức...vơi đầy
Kiếp người cát bụi từ đây ngàn trùng.

Jos Nhật Quang, Kỷ niệm lễ giỗ lần 2 con gái Mr Quỳnh Giao (17/06)