Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Văn-Đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Văn-Đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

29/10/2017

Nhìn trung thực về thực trạng văn hóa Việt

Nhìn trung thực về thực trạng văn hóa Việt

Sơ lược về tác giả:

Ít có ai thấu đáo văn hoá nhân loại nói chung, văn hoá Việt Nam nói riêng cho bằng Giáo sư Trần Văn Đoàn 陳 文 團 ( sinh năm 1949 ). Ông thông thạo các ngôn ngữ Việt, Trung, Anh, Đức, Pháp, Ý.
Tiến sỹ Khoa Học, Đại Học Paris, 1973.
Tiến sỹ Triết Học, Đại Học Innsbruck, Áo Quốc, 1975.
Giảng sư Đại Học Salzburg, Áo Quốc, 1978.
Tiến sỹ Danh dự Đại Học St Francis Xaver, Canada, 2001.