Con là chiếc thuyền nhỏ

Unknown
 

Con là chiếc thuyền nhỏ
Gập ghềnh chẳng ngại chi
Đường xông thẳng mà đi
Ngại chi bao gian khổ.
 

Con là chiếc thuyền nhỏ
Sóng vỗ im bên bờ
Chờ tiếng Chúa gọi êm
Con sẵn sàng chẳng sợ.
 

Dù giông mưa bão tố
“Tin Mừng” sẽ ra khơi
Loan báo cho mọi nơi
Ơn nguồn Chúa cứu độ.
 
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Thơ
Gx. Vườn Vông
Sn: 2002
Giải Ba