Người Mù Được Phúc Làm Thơ

Unknown


Người mù được phúc làm thơ
Bởi lòng nhìn thấy bến bờ tình yêu
Thấy vạn vật, đẹp diễm kiều
Thấy quyền năng Chúa cao siêu uy hùng
 
Hiểu lòng Chúa rất nhớ nhung
Trái tim nhân thứ, khoan dung, dịu dàng
Hiểu tình yêu Chúa vô vàn
Để con mắt ngó trần gian đọa đày
 
Hiểu Ngôi Hai, là đôi tay
Cho ai nắm níu, được ngày tái sinh
....
Hóa ra Chúa Đấng vô hình
Người mù thấy được cả tình Chúa yêu
 
Làm thơ chẳng viết được nhiều
Mắt lòng thấy một chữ yêu đủ rồi
 
Mở mắt lòng con Chúa ôi
Cho con được thấy ơn trời bao la
Lòng con viết được bài ca
Tâm hồn vinh chúc tình Cha nhân từ
 
Hương Nam