Nước Trường Sinh

Unknown

Chúa ngồi bên giếng nước trong,
Nơi thành ngoại giáo, trong lòng hân hoan.
Một người phụ nữ lo toan,
Khoảng giờ thứ sáu, hoàn toàn vắng tanh.
Tông đồ môn đệ vào thành,
Một mình xách nước, giờ lành tránh dân.
Chúa xin nước uống cận lân,
Ngạc nhiên ‘sao thế’, khác phần dân ta.
Ông người Do-thái kia mà,
Không quyền giao thiệp, ông cha bao đời.
Ta cho nước uống bởi trời,
Trường sinh mạch sống, mọi thời Chúa ban.
Giếng sâu nước cạn khô khan,
Lấy đâu nước đó, đổ tràn khắp nơi.
Cho tôi nước uống từ trời,
Hồn thiêng giải khát, tuyệt vời biết bao.
Mở lòng đón nhận dạt dào,
Phụng thờ Thiên Chúa, khát khao tâm hồn
Tinh thần chân lý kính tôn,
Niềm tin phó thác, ơn khôn ở đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York