Xé Áo

Unknown

Người xé áo từ mấy nghìn năm trước
Đồi Canvê nhuộm đỏ máu Chiên Lành
Ngọn lửa quái, thập giá buồn treo ngược
La Mã ơi! vương bá mộng tan tành
 
Người xé áo dưới mưa nguồn chớp bể
Có nghe đêm úp mặt giữa vườn dầu
Nghe sỏi đá, bụi bờ đau ứa lệ
Tiếng thở dài, gà gáy lạnh bể dâu
 
Người xé áo bên bờ tây, đất thánh
Bà Raken còn than khóc con mình
Đạn lạc, bom rơi, đồng không mông quạnh
Lời chúc bình an còn thiếu chữ tình
 
Người xé áo giữa ngã ba thiện - ác
Nắng mùa chay rực tím lối đi về
Người có thấy đồng xu rơi, chiên lạc
Giữa ngổn ngang chuyện cơm áo bộn bề
 
Người xé áo bên thánh đường tráng lệ
Có nghe chăng, “Ta không ngự núi này...”
Người đã bảo Người không màng hy lễ
Xin một chút tình nương cánh gió bay
 
Mạc Tường