Vì Chúa Kitô

Quang X Nguyen


TMCNA Thường niên 13
(Cảm nhận và suy niệm: Mt 10, 37-42)

Người tín hữu sống theo Ý Chúa
Quyết trọn đời ghi nhớ điều này
Không yêu cha mẹ hơn Thầy
Hãy luôn trông cậy Đấng đầy tình thương.


Coi phần xác như đường nên thánh
Năng hãm mình xa lánh tội khiên
Sẵn sàng theo bước Chúa Chiên
Linh hồn tinh sạch cậy tin không sờn.

Hãy cố vượt qua cơn thử thách
Nỗi khổ đau chính mạch hồng ân
Sống đời vì Chúa Chí Nhân
Nhân từ, bác ái: lãnh phần thưởng cao.

Tin Mừng Chúa truyền rao khắp xứ
Tín hữu hằng ấp ủ muối men
Bạn gần ảnh hưởng trước tiên
Cánh đồng truyền giáo khắp miền thăng hoa.

Thế Kiên Dominic