Bản trường ca "Họ từ những đau khổ lớn lao mà đến"

Quang X Nguyen
Tác phẩm đạt giải nhất thơ cuộc thi Văn hóa Nghệ thuật Đất Mới năm 2015

HỌ TỪ NHỮNG ĐAU KHỔ LỚN LAO MÀ ĐẾN (Kh 7, 14)

(Viết theo bài “CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM” trong “Cuộc lữ hành Đức tin” của linh mục Fx. Đào Trung Hiệu O.P.)

BẢN TRƯỜNG CA
DÂNG KÍNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Bài liên quan:NỘI DUNG:

DẪN NHẬP

I. HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ
1. Thân ái với mọi người
2. Tôn trọng vua quan và yêu quê hương
3. Sống Tin Mừng yêu thương
4. Mặn nồng tình nghĩa gia đình
5. Kinh yêu Đức Trinh Nữ Maria

II. HIẾN TẾ TÌNH YÊU

1. Xin cất cho con khỏi chén đắng
2. Không để ai liên lụy
3. Không man trá
4. Thánh Lễ cuộc đời

III. TỬ ĐẠO LÀ CHỨNG TỪ

1. Thái độ đối với vua quan
2. Tính liên đới tập thể
3. Loan báo Tin Mừng

IV. CHÂN DUNG CÁC VỊ TỬ ĐẠO

1. Lòng anh dũng hào hùng
2. Lòng bao dung thứ tha
3. Niềm tin Phục Sinh

V. HỌ TỪ NHỮNG ĐAU KHỔ LỚN LAO MÀ ĐẾN

VI. LỜI KẾT

Tác giả: Micae Cao Danh Viện
(Tác giả gửi bài về BBT VTCG)

Tải sách về máy