Việc làm trong cuộc đời

Quang X Nguyen

Tôi chợt giật mình khi cánh cổng tu viện được mở bởi một Soeur lớn tuổi. Tôi ngượng ngùng buột miệng:
Chào Soeur, các em đâu hết rồi mà để cho Soeur mở cổng?

Soeur trả lời tôi lại càng giật mình hơn: "Con lớn tuổi chẳng làm được gì, cứ ngồi một chỗ hoài chán quá! Con xin được ra thay các em để vận động cho dãn xương dãn cốt, nhờ đó lại được gặp người này người kia có thêm nhiều niềm vui nữa cha ơi."


Nghe câu phân trần của soeur, tôi ngẫm nghĩ vào tuổi của Soeur nghỉ dưỡng chẳng ai dám nói gì. Nhưng mà Soeur không muốn trở thành người thừa, người ăn bám – dù Soeur thật là xứng đáng- nên Soeur đã cố gắng làm những gì mà Soeur có thể làm được cho Hội Dòng, thật là cao quý thay.

Trong cuộc sống cũng như nơi đời sống của Hội Dòng có rất nhiều việc phù hợp để Soeur thực hiện, tương tự như những nén vàng mà ông chủ trao cho người đầy tớ khi đi xa tùy theo khả năng của họ. Soeur đã lựa chọn để sinh ích cho Hội dòng cũng như đóng góp phần mình vào trong việc xây dựng trái đất này được tốt đẹp nhất theo thánh ý Chúa.

Bởi vậy, khi con người muốn có việc làm hữu ích, muốn trở thành người cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, muốn cộng tác để làm phát triển Hội Dòng là có ngay. Chỉ sợ con người ngại, sợ, hay sĩ diện... mà không dám bắt tay vào việc, nhất là những việc mà con người đánh giá là tầm thường, nhỏ bé.... như gác cổng chẳng hạn!

Dưới cái nhìn của con người thì đúng là như thế, nhưng trong con mắt của Thiên Chúa thì bất cứ một công việc nào, ta làm với tất cả tâm tình, tâm tình của đạo làm người, tâm tình của Thiên Chúa thì nó sẽ mang một ý nghĩa tốt đẹp, cao cả. Với tâm tình của một người mong muốn được phục vụ trong yêu thương thì không có chuyện nào là chuyện nhỏ, hay tầm thường, hoặc bỏ đi...mà sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Chính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng đã biến đổi những việc tuy nhỏ bé, tầm thường có một giá trị lớn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

Vì vậy, trong chỗ đứng của ta, với những gì ta có được, ta hãy luôn cố gắng làm theo như ý Thiên Chúa mong muốn nơi con người “cai quản vũ trụ và làm cho chúng hoàn tất trọn vẹn” ngay hôm nay, ngay bây giờ. Như Chúa Giêsu quả quyết “Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc” ( Ga 5, 17). Và chỉ đến khi trên thập giá trước khi tắt thở, Chúa mới thốt lên “Mọi sự đã hoàn tất ” ( Ga 19,30)

Ý thức và nhận biết như vậy, ta sẽ không bao giờ hối tiếc khi ta được Chúa yêu thương đặt để ta trên trái đất, trong lúc này, và tại đây....