Một Thiên Chúa theo ý con

Unknown

MỘT THIÊN CHÚA THEO Ý CON


Con muốn dựng nên
một Thiên Chúa theo ý con
một Thiên Chúa
biết yêu thương biết chiều chuộng
biết làm mọi việc theo ý con muốn
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con
không được phàn nàn, cấm đoán hay can ngăn
nhưng cứ để con tung tăng đùa vui trong tội lỗi

Con không muốn có một vì sao cứu rỗi
một Thiên Chúa chẳng làm theo ý con
lại làm theo thánh ý của lòng xót thương
bảo con phải từ bỏ đường đi nào êm ả

nên con đã
đóng đinh một người kia vào thập giá
bởi ông ấy bảo rằng
ông ấy là Chúa cứu dân
thoát khỏi vong nô, thoát khỏi tử thần
đóng đinh rồi!
xem ông có liệu thân quyền phép
khi thực sự là ông đã chết
chết thảm thương nhục nhã nhất gian trần
làm sao còn chuyện từ ái khoan nhân!
chuyện thiên đàng hay địa ngục
….
Lạy Chúa Giê-su
bởi con đam mê chuyện hư hèn phàm tục
nên đã không ngại ngùng giết chết Chúa từ nhân
mỗi tội con,
 là một lần
đóng thêm đinh vào thân người cứu rỗi

Xin cho con thành tâm sám hối
nhận ra chính Ngài là cứu Chúa của con
cho con chu tất thánh ý Chúa vuông tròn
đừng để con
làm theo ý con
mà con phải hư mất.

ả giang hồ, 26-3-2015