Đổi mới

Unknown

Đời người một cuộc hành hương
Đâu là bến đỗ cuối đường bình an
Bao nhiêu cột móc thời gian
Bao nhiêu quán trọ giữa ngàn trùng vây

Tạ ơn từng khắc từng giây
Tạ ơn cột móc từng ngày êm xuôi
Tạ ơn tiếng khóc tiếng cười
Tạ ơn ngày mới cho đời mới hơn

Đông qua rồi lại xuân tàn
Bé thơ tính tuổi, nhẩm tuần cao niên
Ngó ngay rồi lại trông nghiêng
Người đi kẻ ở chong chiêng phận người

Chắp tay khấu tạ ơn Trời
Vì yêu nên nỗi làm người như tôi
Sống từng thời khắc cuộc đời
Dạy tôi đổi mới thành người thiện chân

Tạ ơn đau khổ phàm trần
Giúp tôi thanh luyện dự phần tế sinh
Tạ ơn Sự Sống quang vinh
Trong Người tôi sẽ biến hình đời tôi

Từ bụi đất hóa tinh khôi
Thành con yêu dấu Chúa Trời khoan nhân
Tôi và Người, bạn thiết thân
Nhờ ơn đổi mới, dự phần phục sinh.

Mic. Cao Danh Viện