Tổ Quốc tự do trên đất mẹ tin yêu

Văn thơ Công giáo

Tôi nhận tình yêu từ lòng mẹ
Và cha tôi dạy lẽ tự do
Đưa tay cho vịn bước dò
Các ngài dưỡng dục chăm lo xác hồn
Những luận lý dại khôn hiểu thuộc
Nghiêm ngọn cờ Tổ quốc giương cao
Thiếu niên Nước Việt tự hào
Tới ngày khôn lớn được trao phận mình.


Từ thuở nhỏ lời kinh thỏ thẻ
Nguyện chúc khen Thượng Đế sinh thành
Chính Ngài tạo dựng không xanh
Trao ban nhân loại ngọn ngành đức tin
Lương tâm được giữ gìn trong sáng
Nếp gia đình nền tảng đứng lên
Chọn đường chân chính đắp nền
Sống đời phục vụ nhân hiền an vui.

Tuổi trẻ ơi ngọt bùi nếm trải
Bước trưởng thành chẳng ngại dọc ngang
Tin yêu ta bước lên đàng
Năm châu bốn biển Việt Nam rỡ ràng
Sống biết ơn chẳng màng gian khổ
Bước cha anh máu đổ còn in
Thắp lời sông núi vững tin
Cơ đồ tiên tổ văn minh trường tồn.

Trong thân xác linh hồn vươn trỗi
Tạo Hoá trao ơn gọi vĩnh hằng
Tương lai là chốn vinh thăng
Hôm nay chân thiện ta năng tu rèn
Trường quốc tế ngọn đèn thắp sáng
Nghĩa ái nhân phẩm giá giương cao
Tình yêu chung một dạ bào
Nước Trời cùng đích ta vào phúc duyên.

Song Thất Tình Yêu
Mừng ngày Quốc Tế Lao Động 1/5
Mừng kính Lễ Thánh Giuse Thợ 2018.