Chùm thơ của tác giả Thế Kiên Dominic suy niệm Tin Mừng CN Thường Niên XV năm B

Quang X Nguyen

ĐƯỢC SAI ĐI

(Cảm nhận từ Mc 6, 7-13)


Tông đồ đủ số mười hai,
Từng hai người một, Chúa sai lên đường.
Ra đi rao giảng Tình Thương,
Theo Thầy căn dặn lẽ thường thực thi:
Trên đường chớ mang theo gì,
Tay cầm cây gậy, chân đi dép mòn.
Mình thì mặc một áo đơn
Không tiền, không bánh, cậy ơn quan phòng.
Đến đâu, tiếp xúc cảm thông
Nhà nào ưng thuận hợp lòng lắng nghe.
Ở luôn đến lúc ra đi,
Nhà nào từ chối, chẳng nề: phủi chân…***
Các ông chẳng có phân vân,
Vâng theo Ý Chúa, mọi phần sáng tươi.
Giảng rao: cảm hoá lòng đời,
Diệt trừ chước quỷ, chữa người yếu đau.
Tông đồ sứ vụ trước sau,
Khuôn vàng thước ngọc in sâu đáy lòng./.


MẦM SỐNG ĐẠO B1

(Nghe, đọc, nhớ, ghi)


Đi…Đứng…
Ngừng đi tức là đứng.
Mình dứng, người ta đi,
Kẻ sau vượt lên trước.
Gắng lên, chớ ù lì !

Đổi mới.
Ngày cũ đã qua rồi,
Thời gian vẫn nổi trôi,
Với chương trình đổi mới,
Phấn đấu mong bằng người.

Yêu… Cho.
Ta có thể cho ai
Không vì yêu mến họ;
Nhưng điều này thật khó
Yêu thương mà chẳng cho.

Định hướng.
Lý tưởng không rõ ràng,
Hoạt động tùy theo hứng,
Con người không định hướng
Suốt đời sống hoang mang.

Nóng giận.
Mỗi khi ta nóng giận
Tâm hồn bị bao vây,
Nhân ái và dũng cảm
Sẽ giải cứu được ngay

Nhẫn nại.
Hãy vận lòng can đảm
Để nhẫn nại kéo dài..
Hãy điềm tĩnh chờ đợi
Niềm vui đến không sai./.VÌ CHÚA

****
Yêu nhau vì Chúa mới là yêu.
Luật dạy yêu thương chỉ một diều.
Mến Chúa: thành tâm, không giả dối,
Yêu người: thanh khiết, chớ nuông chiều.
Lập công: mến Chúa bao là đủ?
Tích đức: yêu người chẳng kể nhiều.
Tín hữu Ki Tô luôn tự nhắc:
Yêu nhau vì Chúa mới là yêu…

Thế Kiên Dominic