Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XIX Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CNB Thường niên 19

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 41-52)


Lời Chúa loan báo xưa nay
Kể nguồn Bí Tích ngày rầy thực thi.
Của ăn nuôi sống trường kỳ,
Chính Mình Máu Chúa: còn gì trọng hơn?
***
Suy lời Chúa hôm nay, lòng phấn khởi,
Chúa Tình Thương hằng ở cùng ta.
Đường trần gian vững bước gần, xa,
Về vĩnh cửu an hoà trong Nước Chúa.
***

Ôi! Sức mạnh quyền năng Ngài muôn thuở
Lôi kéo người thiện chí khát tình thương
Đến với Vua Cứu Thế: phép khôn lường
Chính Máu Thịt Ngài là Bánh Hằng Sống.
***
Người tín hữu thường ngày trong hành động
Chúa trong lòng, tin cậy vững biết bao
Nếp sống thiêng, lòng mến thêm dồi dào,
Đời dân thánh mãi no đầy ơn phúc…

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO B8

(Nghe, đọc, suy tư)

Thiên Đạo – Nhân Đạo
Tạo Hoá Đấng Vô Hình,
Chí nhân và chí linh.
Phàm nhân không hiểu thấu,
Nhưng tin cậy, tôn vinh…

Nhân đạo là yêu mến
Tha nhân như chính mình.
AI người chăm đạo nghĩa
Mãi mãi sống an bình…

Cơ Hội
Ngày qua vào dĩ vãng,
Cơ hội chỉ hôm nay,
Ngưỡng vọng ngày mai đến,
Tương lai hứa hẹn đầy…

Tang Điền Thương Hải
Bãi biển hoá nương dâu
Thế trần có khác đâu
Đời này là sống tạm
Vĩnh cửu có đời sau…

Thế Kiên Dominic