Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXI Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 21
LỜI BAN SỰ SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 61-70)


Chúa biết rõ: nhóm môn đệ bàn tán:
Mình chói tai, sao dám nói cho ai …
Chúa dạy rằng: Ta là Đấng Thiên Sai
Mang thần trí rao giảng Lời hằng sống.
Người thiện chí cậy trông ơn đánh động
Từ Cha Thầy - Thiên Chúa, Đấng Tối Cao,
Nghe Lời Thầy họ được sống dồi dào
Là sự sống muôn đời trong Nước Chúa.
***

Nhiều môn đệ cứng lòng không chịu sửa
Đành bỏ đi, rời Chúa xót thương mình.
Nhóm mười hai - tông dồ, tỏ nhiệt tình,
Nghe Chúa hỏi, cả đoàn đều mừng rỡ.
Tông đồ Cả, Phê Rô lòng rộng mở,
Lên tiếng thay cho cả nhóm mười hai
Rằng: Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai?
Chỉ có Chúa mới ban Lời Hằng Sống…

                          Thế Kiên DominicMẦM SỐNG ĐẠO C2

(Nghe, đọc, suy tư)


Chúc bạn.
Chúc bạn đủ vui để luôn dịu ngọt.
Đủ gian nan, để bạn luôn kiên cường.
Đủ đau khổ, để bạn cảm tình thương.
Đủ ngưỡng vọng, để bạn xây hạnh phúc…

Tình yêu bất tận.
Yêu nhau, bách tuế chưa là đủ.
Thương nhau, vạn kiếp mới là yêu.
Cổ kim vẫn giữ tình yêu ấy,
Giỗ Tết người thân vẫn “cầu siêu”.

Ngũ thường.
Tạo hóa sinh ta bản tính “ nhân”
Nhân sinh “lễ” “nghĩa” sống nhân quần.
Ái nhân triển nở xây xã hội.
“Trí” “tín” nâng cao luyện bản thân.

Như nhau.
Chết già, chết trẻ khác chi đâu.
Cho dẫu trắng răng dẫu bạc đầu
Xác vào lòng đất, tan thành bụi,
Hồn về thiên quốc, trẻ như nhau…

Học cho kiếp sau.
Ngày ngày tháng tháng năm năm,
Trau dồi trí thức là chăm học hành
Kiếp này chấm dứt rất nhanh
Tu nhân tích đức mà dành đời sau...

                          Thế Kiên Dominic


THI CA CẦU NGUYỆN
****


Giáo dân cầu nguyện có thi ca
Văn hoá tình thương đủ đậm đà.
Nguyện ước chung lòng: vâng Ý Chúa,
Vững tâm góp sức: sáng danh Cha.
Cá nhân học hỏi: tăng tri thức,
Đoàn thể giao lưu: tiên bước xa.
Giáo Hội sẵn sàng chăm mục vụ,
Giáo dân cầu nguyện có thi ca.

Thế Kiên Dominic