Thơ: Có Chúa đồng hành - Hoàng Công Nga

Quang X Nguyen

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH


Ai sẽ nhìn thấy những việc con làm
Những điều nhỏ nhặt, những việc cao sang
Những điều tưởng chừng không ai biết tới?
Chỉ có Chúa biết rõ con trong đời!.

Ai sẽ kiểm tra và nhắc nhở con?
Niềm tin vào Chúa nét đẹp vuông tròn
Luôn trọn hảo để cuộc đời ý nghĩa
Vác Thập giá mình lặn lội lên non.

Con sẽ yêu thương bao nhiêu cho đủ?
Sẽ gặp trên đường bóng dáng quân thù:
Lòng vị kỷ, ghen tương và đố kỵ
Sẽ vượt qua loại bỏ chuyện riêng tư.Chúa dắt con đi qua vạn nẻo đường
Con đường đời dẫn lối bằng tình thương
Bằng xoa dịu nỗi đau, lòng nhân ái
Ngọn gió lành dịu mát tỏa làn hương.

Con ngụp lặn say sưa niềm tận hưởng
Nỗi sẻ chia trong đau khổ tận cùng
Điều mất mát sẽ có ngày bù lại
Vì con tin có Chúa vẫn đồng hành!

Chúa ở với con trong những việc lành
Chúa thúc dục con trở nên lành thánh
Chúa sưởi ấm con khi con nguội lạnh
Chúa yêu thương và gìn giữ tác thành.

Ai kiểm tra con trong cuộc đời này
Những việc con làm nào ai có hay
Chẳng có ai vì trong con có Chúa
Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi ngày.

Con sẽ trả lời Chúa việc con làm
Lòng từ tâm, bác ái hay tham lam
Chẳng nghĩa lý gì vì con tin tưởng
Có Chúa đồng hành đến với tha nhân.

Hoàng Công Nga