Kết quả cuộc thi Văn thơ Làng Hồ "Hoa Núi Rừng IV - 2018", giới thiệu một số tác phẩm đạt giải

Quang X Nguyen

KẾT QUẢ CUỘC THI VĂN THƠ LÀNG HỒ “HOA NÚI RỪNG IV - 2018”
Chủ đề: GIA ĐÌNH TRONG TÌNH CHÚA


Sau thời gian làm việc miệt mài, công tâm, tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức chấm bài, nay Ban giám khảo chúng tôi quyết định công bố kết quả cuộc thi văn thơ Làng Hồ “HOA NÚI RỪNG IV” do Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo phận Kontum tổ chức, như sau:A.                  BẢNG TỔNG KẾT GIẢI HOA NÚI RỪNG IV 2018
I - Số thí sinh và số bài dự thi người Kinh:

  Thể loại
Độ
tuổi
VĂN
THƠ
Số thí sinh
Số bài
Số thí sinh
Số bài
Số bài bị loại
Dưới 18
29
29
20
20
5
18  đến 35
22
31
16
19
4
Tổng cộng
51
60
36
39
9
  
II - Số thí sinh và số bài dự thi người Dân tộc:

     Thể loaị
Độ
tuổi
VĂN
THƠ

Số thí sinh
Số bài
Số thí sinh
Số bài
Số bài bị loại
Dưới 18
35
35
29
29
2
18 đến 35
5
8
2
3
0
Tổng cộng
40
43
31
32
2

III - Tổng hợp chung:

Tổng hợp
Số lượng
Người kinh
Người
Dân tộc
Tổng số thí sinh dự thi
122
56
66
Tổng số bài dự thi
174. Trong đó:
103 bài văn xuôi; 71 bài thơ.
Số bài phạm quy
11
9
2

 B.        KẾT QUẢ XẾP LOẠI
I – KẾT QUẢ CHUNG: Có 46 tác phẩm đạt giải như sau:
·        Giải Văn:
Độ tuổi
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải triển vọng
Dưới 18


1
10
18 à 35

2
7
7
Tổng cộng

2
8
17

·        Giải Thơ:
Độ tuổi
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải triển vọng
Dưới 18


5
5
18 à 35

1
3
5
Tổng cộng

1
8
10

II - KẾT QUẢ CÁ NHÂN
v Lứa tuổi từ 17 tuổi trở xuống:

GIẢI  VĂN XUÔI:
a/ Giải Ba:
1.   Tác phẩm: Người Mẹ của các Vinh Sơn
Tác giả: Maria Y Lệ Hằng (17t) - Giáo xứ Kon Hring
b/ Giải Triển Vọng:
1. Tác phẩm: Chẳng có ai lạc lối ở trên đời
-   Tác gỉả: Gioakim Nguyễn Hữu Phúc (17t) – Giáo xứ Tân Hương
2. Tác phẩm: Niềm vui của việc giúp Lễ
-   Tác giả: Giacóp A Huy(16t) – Giáo xứ Kon Hring           
3. Tác phẩm: Người thợ dệt khéo tay làng Kon Hring
-   Tác giả: Anna Y Ngọc (14t) - Giáo xứ Kon Hring
4. Tác phẩm: Tình Chúa trong Gia Đình
-   Tác giả: Matta Nguyễn Ngọc Hồng My (17t) – Giáo xứ Phương Nghĩa
5. Tác phẩm: Ông Ngoại khéo tay đan gùi.
-  Tác giả: Maria Y Thắm (13t) - Giáo xứ Kon Hring
6. Tác phẩm: Ước mơ làm mẹ
-   Tác giả: Maria Tạ Thị Mỹ Quyên (16t) – Giáo xứ Phú Túc
7. Tác phẩm: Món quà của Chúa
- Tác giả: Agnes Y Thel (15) - Giáo xứ Kon Hring
8. Tác phẩm: Mẹ ơi
-   Tác giả: Luxia Lưu Hoàng Anh Thư (16t) – Giáo xứ Phương Nghĩa
9. Tác phẩm: Gia đình Chúa ban
- Tác giả: Madalena Y Đêm (16t) - Giáo xứ Kon Hring
10. Tác phẩm: Gia đình khác đạo
-   Tác giả: Têrêxa Y Đào (17t) –  Giáo xứ Chính Tòa, Nội trú Dòng Nữ Tử Bác Ái
GIẢI THƠ :
a/ Giải Ba:
1. Tác phẩm: Vòng tay của Cha Mẹ
 - Tác giả: Têrêxa  Y Qua (15t) – Giáo xứ Kon Hring
2. Tác phẩm: Hai từ yêu thương
-   Tác giả : Anna Nguyễn Ngọc Thái Vi (17t) – Giáo xứ Tân Hương
3. Tác phẩm: Tổ ấm yêu thương
-   Tác giả: Maria Y Ry (14t) - Giáo xứ Kon Hring
4. Tác phẩm : Mái ấm gia đình
-   Tác giả : Maria Y Đưm (14t) - Giáo xứ Kon Hring
5. Tác phẩm : Gia Đình nhỏ
-   Tác giả : Maria Y Đưm (14t) - Giáo xứ Kon Hring
6. Tác Phẩm : Tình yêu Chúa Kitô
-   Tác giả : Anna Nguyễn Hoàng Thủy Tiên (10t) – Giáo xứ Ia Dreng

b/ Giải triển vọng:
1.Tác phẩm: Gia Đình sống đạo
-   Tác giả: Anna Nguyễn Ngọc Thái Vi (13t) – Giáo xứ Tân Hương
2. Tác phẩm : Tình yêu Chúa chiến thắng
-   Tác giả : Têrêxa  Y Qua (15t) – Giáo xứ Kon Hring
3. Tác phẩm : Đời con xin làm
-   Tác giả : Agnes Y Thel (15t) – Giáo xứ Kon Hring
4. Tác phẩm : Ký ức Gia đình.
-   Tác giả : Anna Y Han Thi (16t) - Giáo xứ Hơ Moong, Nội Trú Nữ Tử Bác Ái

v Lứa tuổi từ 18 à 35:

GIẢI VĂN XUÔI

a/ Giải Nhì:
1.Tác phẩm: Tiếng gọi yêu thương & Tình Yêu nơi Thiên Chúa
-   Tác giả: Đaminh Nguyễn Đình Văn (20t) – Giáo xứ Plei Jơdrâp.
2. Tác phẩm: Hương Thập Tự
-     Tác giả: Maria Dương Thụy Nhi (33t) – Giáo xứ Thanh Bình        
b/ Giải Ba:
1.   Tác phẩm: Đạo mang lại cơm áo thiêng liêng
-   Tác giả: Maria Đinh Ngọc Thanh An (18t) – Giáo xứ Thánh Tâm         
2. Nốt trầm trong bản tình ca của Chúa
-   Tác giả: Anna Nguyễn Thy Hưng (26t) – Giáo xứ An Khê
3. Tác phẩm:Ánh Lửa Tình Yêu
-   Tác giả: Têrêxa Nguyễn Thị Hà (21t) – Giáo xứ Ia H’Rú Phú Quang
4. Tác phẩm: Thư gửi Bố
-   Tác giả: Maria Dương Thị Ngọc Bích (19t) – Giáo xứ Phú Túc
5. Tác phẩm: Giấc mơ của con
-   Tác giả: Micae Nguyễn Tuấn Đạt (18t) – Giáo xứ Phương Nghĩa
6. Tác phẩm: Hạnh phúc của cây hoa rừng
-   Tác giả: Gioan Baotixita A Yen (21t) – giáo xứ Kon Hring
7. Tác phẩm: Phá Thai
-   Tác giả: Anrê Kim Thông Lương Thiện Thảo Hiếu (21t) – Giáo xứ Phương Nghĩa

c/ Giải Triển Vọng:
1.   Tác Phẩm: Ba ơi, con xin lỗi
-  Tác giả: Maria Y Blon (20t) – Giáo xứ Kon Rơbang.
2. Tác phẩm : Khi gánh nặng được giải vây
-   Tác giả : Maria Christina Nguyễn Ngọc Thái Vân (19t) – Giáo xứ Tân Hương
3. Tác Phẩm : Tình Chúa yêu con
-   Tác giả : Antôn A Bảo (28t) – Giáo xứ Kon Bơbăn          
4. Tác phẩm : Ngôi nhà thứ hai
-   Tác giả : Gioanna Trần Thủy Tiên (19t) – Giáo xứ Phương Nghĩa
5. Tác phẩm : Mẹ Tôi và những nỗi vất vả không tên
-   Tác giả : Luxia Lê Ngọc Bảo Trâm (18t) – Giáo xứ Phương Nghĩa
6. Tác phẩm : Chuyện ở bệnh viện
-   Tác giả : Têrêxa Nguyễn Thị Hà (21t) – Giáo xứ Ia H’Rú Phú Quang
7. Tác phẩm : Thư gửi Ba
-   Tác giả : Phêrô A Quốc (22t) – Giáo xứ Rờ Kơi


GIẢI THƠ
a/ Giải Nhì :
1. Tác phẩm : Lời Tạ ơn
-   Tác giả : Đaminh Nguyễn Đình Văn (20t) – Giáo xứ Plei Jơdrâp.

b/ Giải Ba:
1. Tác phẩm : Bức Họa
-   Tác giả : Maria Christina Nguyễn Ngọc Thái Vân (19t) – Giáo xứ Tân Hương
2. Tác phẩm : Chặng Thương Khó của bố
-   Tác giả : Antôn Nguyễn Nhật Chính (22t) -  Giáo xứ Hiếu Nghĩa
3. Tác phẩm : Con xin làm
-   Tác giả : Đaminh Nguyễn Đình Văn (20t) – Giáo xứ Plei Jơdrâp.

c/ Giải Triển Vọng :
1. Tác phẩm : Xa ….nhớ…nhà
-   Tác giả : Maria Christina Nguyễn Ngọc Thái Vân (19t) – Giáo xứ Tân Hương

2. Tác phẩm : Vị Tình Yêu
-   Tác giả : Đaminh Nguyễn Đình Văn (20t) – Giáo xứ Plei Jơdrâp.
3. Tác phẩm : Lúc bố cần con nhất con ở đâu ?
-   Tác giả : Antôn Nguyễn Nhật Chính (22t) -  Giáo xứ Hiếu Nghĩa
4. Tác Phẩm : Tiếng Lòng
-   Tác giả : Đaminh Nguyễn Đình Văn (20t) – Giáo xứ Plei Jơdrâp.
5. Tác phẩm : Lòng Thương Xót Chúa
-   Tác giả : Maria Nguyễn Thị Yến Kiều (27t) – Giáo xứ Ngô Sơn

III – KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI :
Có 23 đơn vị, các giáo xứ tham gia dự thi. Trong đó :
1.   Giải Nhất : Giáo xứ Ia Dreng (39 bài)
2.   Giải Nhì: Giáo xứ Kon Hring (30 bài)
3.   Giải Ba: Nội Trú Nữ Tử Bác Ái (19 bài)

Pleiku, ngày 27 tháng 7 năm 2018
                                                  TM. Ban Mục Vụ Văn Hóa
                                               Lm. Gioakim Lương Đông Vỹ
                                            Trưởng Ban MVVH Gp. Kontum.
(Trích Tập San: HOA NÚI RỪNG IV,
Ban Mục vụ Văn hóa Gp. Kontum, tr. 180-188).

Pet. Lê Minh Sơn
Ban Mục vụ Văn hóa Gp. KontumGiới Thiệu Tác Phẩm Đạt Giải HOA NÚI RỪNG IV 2018 [1]

01.
TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG

Đaminh Nguyễn Đình Văn

Sinh năm 1998 - Giải nhì Văn
Giáo xứ Plei JơdrâpĐã gần hết ngày, cơn mưa bão trên bản làng cũng đã gần tạnh và vẫn còn rơi vài hạt cuối cùng. Ngồi thu mình trong căn phòng tối, nó đã rất quen với cái thời tiết ở đây. Nên đối với nó mọi chuyện không có gì đặc biệt như lũ trẻ khi chiều đi tắm mưa và bị bố mẹ nhắc nhở. Và đúng hơn, nó đã trưởng thành.

Cơn bão vừa qua nhưng cơn bão trong lòng của một con người thì không thể nào qua nhanh như vậy được. Nó ngồi nghĩ về cuộc đời về những lỗi lầm mà nó đã mắc phải với bố mẹ- người nó thương yêu…
Chiều hôm ấy, trời nổi gió mạnh và kéo mây đen phủ khắp bầu trời. Nó không đi học nên ở nhà phụ bố mẹ làm những công việc: gom củi vào bếp, nhốt gà và nấu cơm… Là con trai nhưng nó cũng chịu khó lắm, vì nhìn trước nhìn sau trong nhà chỉ có mỗi hai anh em trai và gia đình thì nghèo, tài chính của gia đình phụ thuộc vào nương rẫy… Cuộc sống là vậy, nhưng nó cũng được bố mẹ yêu thương là lo cho đầy đủ. Nó nhận thấy gia đình hạnh phúc.

Tối, đã tối rồi… nhà nào cũng đóng kín cửa vì sợ gió giật mạnh. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Trong mâm cơm toàn là những món ăn “đặc sản” của người vùng cao: lá mì, cá khô nướng và canh rau ngót. Tất cả mọi thành viên trong gia đình ngồi lại và đọc kinh chung trước bữa ăn… Sau khi đọc kinh xong mọi người bắt đầu ăn cơm vui vẻ. Nó chợt thấy còn thiếu chén muối ớt. Vội chạy nhanh tới bếp, từ bếp tới chỗ ăn cơm cũng không xa là mấy, chỉ cách chừng bốn đến năm bước chân. Ngồi giã muối, nó nghe bố mẹ đang bàn nhau về việc chuẩn bị cho thằng út vào lớp một. Hai người đang tỏ vẻ lo lắng và nó nhận thấy điều gì đó…Mẹ nó ngậm cơm và nhai từ từ ở miệng vẻ buồn bã:
- Thằng Nít nó cũng sắp chuyển lên cấp ba!
- Nhà mình còn được bao nhiêu tiền?

Ba nó nừa nói vừa gắp miếng cá khô đưa vào miệng. Vừa lúc ấy, nó cầm chén muối chạy tới:
- Muối có rồi! Muối có rồi!
- Anh Hai mà giã muối thì ngon nhất rồi!- thằng út vừa nói vừa đập mạnh vào mông nó
- Mày khéo nịnh! Thôi, lo ăn cơm đi.

Cầm chén cơm lên nó nghĩ ngay đến chuyện buổi chiều mà nó suy nghĩ:
- À! Bố mẹ mua xe đạp cho con chưa? Lúc trước Bố Mẹ có hứa mua xe cho con khi lên lớp mười. Bạn bè con ai cũng mua rồi!

Câu nói của nó làm cho hai người lớn im lặng hẳn. Khoảng một chặp sau, ba nó cất giọng:
- Nít à!
- Dạ. Sao ba?
- Xe đạp cũ còn đi được không con?
- Dạ đi thì vẫn còn được, nhưng nó cũ lắm. Chắc con dùng để đi lại ở nhà thôi! Đi thì ngại với đám bạn.

Lòng của nó vẫn đang nghĩ đến một chiếc xe đạp mới, chủ yếu là để không bị bạn bè trêu chọc trong năm học mới…
- Xe còn đi được, con lấy xe đó mà đi cũng được. Nếu cũ thì ba sẽ nhờ người sơn lại cho mới là được!

Ngồi bên cạnh, Mẹ nó giật mình. Bà lấy tay kéo nhẹ áo ba nó như muốn ông không nói chuyện này nữa. Vì bà hiểu rõ tính tình của con bà.
- Tại sao vậy ba?
- Năm nay nhà mình cũng có thu hoạch ít mì nhưng sau khi trả nợ và tiền phân, tiền thuốc thì chỉ còn dư một ít. Lẽ ra nếu em con không nhập học thì ba mẹ đã giành tiền mua xe cho con. Nhưng giờ thì…

Ông dừng lại lời nói của mình đột ngột như vậy, vì ông thấy nó đang gục mặt xuống. Nếu nói nữa chính ông sẽ làm cho nó buồn và ông không muốn điều đó xảy ra. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh mà phải thất hứa với con. Trong thâm tâm ông cảm thấy nghẹn lòng:
- Ba sẽ sơn sửa xe lại cho con. Tạm thời con cứ đi xe này, khi nào gia đình có tiền thì ba sẽ mua xe mới cho con.
- Lúc ấy thì mua làm gì nữa chứ! Năm sau… rồi lại hẹn năm sau… con không muốn- hàng nước mắt nó lăn dài.

Nó đặt chén cơm lên mâm và đi vào phòng. Căn phòng được che chắn bằng một tấm vải mỏng nhưng tận sâu trong tâm hồn nó thấy như là một khoảng cách xa và rộng. Có lẽ, khoảng cách xa rộng ấy được tạo ra chính là sự ích kỉ của nó. Nằm trên giường, nó mặc kệ cho những mệt nhọc và buồn bã của bố mẹ ở ngoài kia. Khoảng năm phút sau, nó nghe tiếng cả nhà dọn dẹp. Có lẽ bữa cơm hôm nay ai cũng thấy buồn… Nhưng nhất quyết không phải lỗi ở nó.

Bỗng cúp điện, thằng út chạy nhanh vào phòng và ôm lấy nó.
- Anh Hai ra chơi với em!
- Mày đi ra! -Nó quát mạnh.

Lời nói cộc cằn của nó khiến thằng út sợ hãi và không nói một lời nào. Thằng út vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Nhưng điều đó cũng chẳng làm nó bận tâm. Trong đầu nó lúc giờ chỉ là những câu hỏi: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không mua xe?”… Càng đặt ra nhiều câu hỏi nó càng thêm uất ức trong lòng. Có lẽ, lỗi ích kỉ đã che kín tâm hồn nó và không làm cho nó nhận ra nỗi lòng của người khác và ý muốn của Thiên Chúa.

Đã qua ngày mới mà nó vẫn chưa ngủ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng gà gáy vang dội khắp bản làng, tất cả báo hiệu cho một ngày nữa lại đến. Nó ngồi dậy nhìn ra ngoài sân. Bố mẹ nó đang chuẩn bị để đi làm. Rấy cách nhà nó khá xa cho nên ngày nào ba mẹ nó cũng phải dậy sớm để đi làm cho kịp công việc và cũng để phần nào đỡ mệt vì trời nắng.

Nó cũng biết bố mẹ nó vất vả nhiều để lo cho gia đình… nó tặc lưỡi và mặc kệ. Vì nó không quên được chuyện hôm qua… Nó mang một tâm trạng nặng nề đến nhà thờ để dự lễ. Hôm nay, nó được Cha xứ dạy về lòng biết ơn, lòng hiếu thảo và tấm lòng biết quan tâm đến tất cả mọi người.

Ngồi trong nhà thờ, tâm hồn nó dần dần lắng đọng những câu Lời Chúa và lời giảng dạy của Cha. Chợt nó thấy bản thân quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến một mình nó mà chẳng nghĩ đến sự khó khăn, khổ sở của người khác. Cũng chỉ vì đua đòi theo bạn bè mà nó lại làm cho ba mẹ phải buồn và suy nghĩ nhiều vì nó. Nó đã quên đi tình cảm gia đình mà Thiên Chúa đã ban tặng. Nó đã không biết quí trọng món quà thiêng liêng ấy. Nó phải làm gì đây? Nó cảm thấy hối hận và có lỗi với Chúa và với gia đình...

Những lúc con người đi quá xa thì chính Lời Chúa sẽ là tiếng gọi được ẩn hiện trong mỗi con người, mỗi biến cố để giúp chúng ta nhận ra được “Tiếng gọi yêu thương của Ngài”. Phải chăng, nó đã đi quá xa vào tính ích kỉ và thói quen đua đòi mà quên đi xung quanh nó Chúa mời gọi hãy lắng nghe sự yêu thương xung quanh chúng ta. Tự trong lòng nó đặt ra câu hỏi “Mình đã làm gì, đã giúp ích gì được cho gia đình chưa? Hay nó chỉ là thêm gánh nặng trên vai bố, là giọt mồ hôi trên trán mẹ”. Nó đứng dậy cảm tạ Chúa đã thương giúp nó nghe được tiếng gọi yêu thương của Ngài và của mọi người xung quanh.
Chiều thứ bảy cuối tuần, cũng trong mâm cơm đạm bạc và mọi người quây quần với nhau. Nhưng không ai nói chuyện, vì có lẽ ai cũng cho rằng mình là người có lỗi. Là phận làm con, nó chẳng có chút nào gọi là ngại ngùng hay mặc cảm cả. Nó biết nó là ai? Và nó nên làm gì?
- Con xin lỗi bố mẹ vì hành động của con đêm qua? Con thật ích kỉ.

Có lẽ, đó là những câu chữ được thốt lên tận đáy lòng, nó không đủ can đảm để ngước lên nhìn bố mẹ. Vì nó biết nó là một đứa con hư, chẳng bao giờ lắng nghe và hiểu những lời yêu thương của bố mẹ. Hai ông bà nhìn nhau và bất ngờ nhưng chẳng nói lời nào. Phải chăng hai người đang nghẹn ngào trong lòng? Trên hai gò má của mẹ nó có nước gì đó từ mắt chảy ra- bà đang khóc? Bà lấy tay quẹt hàng nước mắt và cười :
- Cảm ơn con. Cảm ơn con đã hiểu cho bố mẹ. Nhất định bố mẹ sẽ cố gắng lo cho hai con thật tốt
Dạ! Con nhận ra một điều: có xe để đi học là được không cần mới hay cũ. Ngoài kia có nhiều bạn cũng không có xe để đi. Con thấy mình thật hạnh phúc và nên cảm ơn bố mẹ nhiều hơn.

Nụ cười được thắp lên và trao cho mỗi thành viên trong gia đình. Bữa cơm đạm bạc ấy cớ sao lại ngon đến lạ! Phải chăng vị yêu thương đã giúp cho mỗi người cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Mỗi gia đình nên cùng nhau làm rạng danh Chúa qua yêu thương: “Hỡi kẻ làm con hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hỡi kẻ làm Cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó”. (Ê-Phê-sô 6.1-4).

Sáng chủ nhật hôm ấy, ánh nắng ấm áp bao phủ cả xứ đạo, bao phủ cả tâm hồn mọi con người. Trước cổng nhà thờ có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ ra về trong tình Chúa. Bước đi trong dòng người đông nghịt, nó thầm cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ gia đình và giúp gia đình vượt qua mọi biến cố. Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta hãy biết cùng nhau lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Ngài để từ đó mỗi người chúng ta biết nói lên lời yêu thương cho nhau. Cùng thằng út đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, nó thấy bản thân đã trưởng thành hơn từng ngày. Sự trưởng thành thật sự chính là biết sửa đổi bản thân để hiểu được tiếng gọi của Chúa và tiếng lòng của mỗi người xung quanh. Nó đạp xe chậm rãi trong ánh nắng sớm và cơn gió mang sương mát rượi.


02.
BỨC HỌA…

Maria Christina Nguyễn Ngọc Thái Vân- Sinh năm 1999
Giải ba Thơ- Giáo xứ Tân Hương


Trái tim người nghệ sĩ đau đáu, khấn xin Đấng Tối Cao ban xuống ơn sức mạnh.
Cảm xúc theo ngòi bút, rỏ xuống trang giấy trắng tinh giọt đậm nhạt…
Những nét vẽ ngây dại hiện ra. Yếu đuối. Nài nỉ…
níu kéo, giành giựt cho thành hình: Bóng dáng một Gia đình.
Những nỗi nhớ dâng lên, cuộn trào, xoáy sâu vào đôi mắt bức họa.
Có một bình yên lẩn trong giông bão, có vài yếu đuối nấp trong vỏ mạnh mẽ.
Dại khờ. Ngu ngơ… tìm kiếm: một lời cám ơn, một cái nhìn thấu hiểu…
Hai tấm lưng bạc phếch bụi thời gian, gồng trước bầu trời trơ trọi đủ cung bậc cảm xúc.
Hai mái đầu lơ phơ sợi trắng, tựa vào nhau mỉm cười cay đắng,
nếm bao nhiêu cơ cực mà tay vẫn ghì lấy ấm êm trong căn nhà siêu vẹo,
mãn nguyện ngồi nghe mấy thứ tiếng trẻ con hòa lẫn lại, cười khúc khích, ngây thơ.
Tay đưa bút bỗng nhiên cứng đờ,
siêu vẹo như căn nhà bé nhỏ ấy.
Nước mắt rớt vào tim, từng hồi nấc nghẹn:
Sức mạnh nào đưa đôi chân tiến vào đời,
tâm tư nào làm con tim chơi vơi.
Ngước mắt trông lên, thấy le lói những mầu nhiệm.
Chính Chúa, bàn tay tài tình Ngài viết nên thế giới, mỗi cá thể ẩn một công trình riêng.
Sợi kinh ngày dài ra, bay vút cao lên tòa Chúa mang bao nhiêu khấn nguyện.
Bàn tay mảnh mai đặt lên giấy một dấu chấm, một dấu không chấm hết,
một dấu nhốt lại những bình yên chỉ gia đình mới có…
…Một bức họa…

000

TÌNH CHÚA YÊU CON


Antôn A Bảo - Sinh năm 1990
Giải Văn triển vọng - Giáo xứ Rờ Kơi


Mỗi ngày tôi luôn dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì muôn ơn lành và tình yêu cao cả Chúa đã ban xuống trong cuộc đời của tôi. Tình yêu cao cả nhất đó là Ngài đã ban cho tôi có một gia đình.

Dù rằng gia đình tôi không có gì đặc biệt hơn với gia đình khác trong làng, thậm chí còn tệ hơn gia đình khác nữa là đằng khác. Vì tôi có hai anh trai nghiện rượu, quậy phá,… đến nỗi dân làng phải ghét cả gia đình. Về mặt đạo đức gia đình tôi cũng là hạng bét, hai anh không biết đến nhà thờ, xưng tội cũng chỉ vào hai dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh trong năm, bố mẹ cũng bữa đực bữa cái mà thôi. Thấy gia đình mình như thế tôi cũng buồn nhưng chẳng biết phải làm sao cả, nên mỗi ngày tôi chỉ biết phó dâng lên Chúa gia đình tôi và xin Ngài biến đổi mọi thành viên trong gia đình biết yêu mến Chúa.
 Ngoài ra, tôi cố gắng siêng đi nhà thờ với ước mong Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi, hi vọng với những việc đi nhà thờ của tôi giúp cho bố mẹ và hai anh có suy nghĩ thoáng hơn mà trở về với Chúa. Mặc dù gia đình tôi không phải là gia đình gương mẫu, đạo đức, thánh thiện nhưng tôi không trách bố mẹ và hai anh, vì bố mẹ là tân tòng chưa hiểu biết nhiều về Chúa, nên trong cách giáo dục con cái cũng thiên về phần đời hơn. Hơn nữa, không có người chăm sóc đức tin đồng hành với họ nên việc không giữ đạo là điều tất yếu. Tuy nhiên, so với nhiều gia đình khác bố mẹ tôi còn hơn, lâu lâu con đi nhà thờ xưng tội, rất nhiều người trong làng bỏ đạo cả hàng chục năm. Bố mẹ tôi tuy không đi nhà thờ nhưng ông bà vẫn giữ những giờ cầu nguyện gia đình và việc đạo đức bình dân như lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh tối trước khi ngủ. Điều đó một phần nào cũng giúp tôi có động lực và cố gắng hơn nhiều trong cuộc sống nhất là trên hành trình đức tin của tôi. Do đó, tôi càng thấy yêu thương gia đình nhiều hơn và mong muốn được nâng đỡ gia đình về đức tin với hết khả năng và sự hiểu biết mà tôi được học hỏi nơi mái nhà nội trú, nơi cộng đoàn tôi đang sống, nơi sách vở tôi được đọc, nơi những người mà tôi gặp gỡ, nơi Lời Chúa dạy qua Kinh Thánh và qua sự cảm nghiệm của bản thân về Chúa trong cuộc đời…

Với lý do đó, tôi đã quyết định bước theo Chúa. Dù lúc đầu không được sự đồng ý của gia đình, bà con họ hàng. Nhưng tôi vẫn quyết tâm với ước mong mình có cơ hội được học hỏi nhiều hơn về Chúa, về Giáo Hội, tôi xác tín một điều rằng Chúa sẽ đồng hành và không bỏ rơi tôi trong mọi hoàn cảnh nào. Nên vào thánh 8 năm 2014, tôi đã một mình đặt chân đến Nha Trang để bước theo ơn gọi trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, dù vẫn còn biết bao tiếc nuối của gia đình khi mà mọi người luôn mong mỏi tôi sẽ là giáo viên và có thể phụ giúp gia đình khi gặp khó khăn. Thế nhưng, tôi đã quyết định bỏ tất cả sau lưng trong sự phó dâng mọi sự cho Chúa. Đến hôm nay, cũng đã gần năm năm theo Chúa tôi cảm nhận được tình Chúa yêu thương tôi hết sức đặc biệt cả thể xác và tâm hồn. Vì trong ngày hồng ân tiên khấn của tôi, cả bố mẹ và hai anh đều hiện diện để cầu nguyện cho tôi. Điều này tôi cứ tưởng sẽ không có với mình. Bởi vì trước ngày khấn, tôi gọi về thì bố mẹ nói gia đình không có tiền đi xe, nhưng rồi đến ngày, bố mẹ và hai anh đã đi vay mượn để có thể đến với tôi trong ngày vui đó. Đó là một ngày mà tôi thật sự hạnh phúc hơn cả, nhờ ơn Chúa mà gia đình được như thế.

Rõ nhất vẫn là qua gia đình, kể từ ngày tôi đi tu. Bố mẹ đã siêng đi nhà thờ, dù từ nhà đến nhà thờ khá xa, có ngày xe hư bố mẹ phải đi bộ. Có những đêm lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh, tôi thường gọi thăm gia đình dù đã khá trễ nhưng bố mẹ nói đi lễ về chưa tới nhà. Nghe vậy tôi rất thương bố mẹ vì trời lạnh, cứ thế mà nước mắt tuôn, bởi vì đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Hai anh mà quậy phá và tôi nghĩ hai anh khó thay đổi nhất nhưng đến nay cũng được ơn biến biến đổi, đã đi lễ vào ngày Chúa Nhật và năng lãnh nhận Bí tích hòa giải. Chúa đã thật sự nhậm lời cầu nguyện của tôi mà biến đổi mọi thành viên trong gia đình biết trở về với Ngài.

Mặc dù chưa hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót, nhưng bố mẹ cũng đã là gương mẫu cho nhiều gia đình khác noi theo, bởi tình yêu bố mẹ dành cho con cái và mọi người trong làng, cũng như cách giáo dục đời sống đức tin hiện tại của bố mẹ. Vì thế, những ngày được về thăm gia đình, tôi không còn phải đánh thức bố mẹ và anh chị đi lễ nữa, thay vào đó, mẹ dậy sớm nhất và đánh thức gia đình đi lễ để cho kịp giờ, sau này cha xứ mới thì đổi giờ lễ vào buổi chiều, sáng Chúa Nhật thì 7 giờ sáng để thuận tiện cho mọi người.

Tuy nhiên, đến hôm nay tôi có một điều còn trăn trở đó là bố mẹ tôi vẫn chưa cử hành phép hôn phối chính thức trong nhà thờ trước sự làm chứng của linh mục. Nghe bố mẹ kể hồi đó vì hoàn cảnh nên bố mẹ cưới bởi chú Yao Phu làm chứng mà thôi. Hi vọng trong tương lai khi có điều kiện bố mẹ sẽ có lễ cưới chính thức, để gia đình được trọn hảo hơn cả bên đời và bên đạo.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành mà Ngài đã ban xuống trên con và gia đình. Xin Chúa tiếp tục yêu thương, đồng hành, hướng dẫn con và gia đình trong cuộc sống hằng ngày, nhất là nâng đỡ và củng cố đời sống đức tin của gia đình con được thêm vững mạnh hơn.

000

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Maria Y Đưm - Sinh năm 2004
Giải ba Thơ - Giáo xứ Kon H'ringGia đình mái ấm thân yêu
Cho con học biết bao điều khôn ngoan
Dạy con giữ luật Chúa ban
Để con hạnh phúc bình an đêm ngày

Dạy con được biết điều hay,
Những điều có ích luôn tay thực hành
Thói quen tốt hãy làm nhanh
Đọc kinh đi lễ thi hành thường xuyên

Gia đình hòa thuận thì duyên
Những khi gian khổ ưu phiền có nhau
Khiêm nhường có trước có sau
Sẻ chia nâng đỡ thắm màu yêu thương

Mẹ cha lạnh giữa đêm sương
Cao su mủ trắng tơ vương khắp người
Nỗi lo bán được mủ tươi
Nuôi con ăn học nụ cười trên môi

Mùi hương lúa tỏa nương đồi
Mẹ cha anh chị bồi hồi gặt chung
Vui mừng lúa mới hưởng dùng
Cả năm no ấm nhà cùng tôn vinh

Sống trong mái ấm gia đình
Tạ ơn Thiên Chúa đọc kinh sớm chiều
Cảm ơn cha mẹ nâng niu
Vâng lời hiếu thảo kính yêu suốt đời.

Trích Tập San HOA NÚI RỪNG IV
Chủ đề: : GIA ĐÌNH TRONG TÌNH CHÚA
Pleiku, ngày 11/8/2018
Ban Mục Vụ Văn Hóa
Giáo Phận Kontum
Kontumquehongtoi giới thiệu 13/8/2018