Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường Niên 26
Không chống đối là ủng hộ

(Cảm nhận và suy niệm Mc 9,38-42,44,46-47)


Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.

Các con hãy nhớ điều này
Không ai chống đối ta nay an lành
Đó là ủng hộ chân thành…”

Chặt tay bỏ đi

Nhớ câu gần mực thì đen
Gần nơi tội lỗi chớ nên coi thường
Đây lời Chúa dạy rõ ràng
Tay nên dịp tội sẵn sàng chặt đi
Nhớ rằng dịp tội bất kì
Sa vào vùng nó ắt thì buông xuôi
Cụt tay mà giữ trọn đời
Xác hồn trong sạch ắt thời Chúa thương
Khi nào tới nước Thiên Đường
Đôi tay nguyên vẹn đường đường con Cha.

Thế Kiên Dominic
CN XXVI Thường Niên – B. (Mc. 9,38- 45, 47- 48)

DỨT BỎ


Nếu tay mắt làm cớ ta vấp phạm.
Hãy chặt đi bỏ đôi mắt ấy đi.
Thà mất tay ,thà không thấy sự gì.
Hơn hỏa ngục lửa đời đời không tắt.

Nếu buông thả theo ý riêng sắp đặt.
Khoái lạc mưu toan thế lực tiền tài.
Tham vọng tranh giành ảnh hưởng tương lai.
Mất sự sống đời đời trên Thiên Quốc.

Chọn lựa nào cũng đòi ta bỏ cuộc.
Bỏ cuộc chơi vì hạnh phúc anh em.
Vì yêu thương người bé nhỏ yếu hèn.
Đừng xét đoán luận bình qua ánh mắt.

Tình yêu Chúa gọi mời ta đối mặt.
Nhìn anh em qua ánh mắt Giêsu.
Dứt bỏ đi không oán không thù.
Đôi tay ấy xoa lòng ai nứt rạn .


TÂM TÌNH HIỆP LỄ

Lạy Chúa Giêsu! Sứ điệp Tin Mừng Chúa dạy chúng con hôm nay là luôn phải có cái nhìn rộng thoáng. Chắc chắn đó không phải là thái độ dung túng, ươn lười nhưng là một tình yêu trải rộng đến vô biên, là thái độ phải có của người môn đệ Đức Kitô. Tình yêu của người môn đệ không làm cớ vấp phạm cho mình và gương xấu cho tha nhân: Chúa muốn chúng con phải có lòng bác ái sâu xa, biết lo cho mình và những người chung quanh được ơn cứu độ.

Lạy Chúa, giá trị tuyệt đối của ơn cứu độ đòi hỏi chúng con phải dứt khoát trong những lựa chọn hàng ngày. Thế nhưng lòng ích kỷ và lợi nhuận quá đáng đã làm mờ ám nhiều tâm hồn nên còn đó những bất công, xảo trá, độc ác.... Qua sách báo phim ảnh, ... xã hội ngày nay đã tạo nên bao cớ vấp phạm cho nhiều người, đặc biệt nơi giới trẻ, ảnh hướng đến anh em còn non kém về đức tin… Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi thái độ ngập ngừng trong những lựa chọn, xin Chúa dạy chúng con biết quý trọng phần rỗi các linh hồn, biết nghĩ đến người khác trước khi hành động. Xin Chúa giúp chúng con dứt bỏ những thói quen xấu, can đảm thắng vượt những nỗi đau giằng xé khi chọn lựa, để chúng con luôn được sống trong an bình hạnh phúc và mai sau được hưởng cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa muôn đời - Amen.


ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ nhất mùa Vui)


Mẹ Chúa Ngôi Hai: Thánh Nữ Vương
Nêu cao gương sáng: đức khiêm nhường.
Khiêm nhu tín thác: vâng Thiên Ý,
Tận hiến đồng trinh: vững kỷ cương.
Chung sống hiền hoà: đời thánh hiến,
An vui lãnh nhận: sức thần lương.
Con chiên Giáo Hội luôn ghi dạ:
Giữ đức khiêm nhường: Chúa xót thương…

Thế Kiên Dominic